Vedúci predstavitelia EPP, S&D, Obnovme Európu, Zelených/EFA a ECR vyzývajú EUCO, aby dosiahol výsledky v otázke Ukrajiny

31.01.2024 12:31

Vedúci predstavitelia EPP, S&D, Obnovme Európu, Zelených/EFA a ECR vyzývajú EUCO, aby dosiahol výsledky v otázke Ukrajiny

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Logá skupín EPP, S&D, Obnovme Európu, Zelení/EFA a ECR

Pred zajtrajším mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v Bruseli lídri piatich politických skupín v Európskom parlamente opätovne vyzývajú na financovanie pomoci Ukrajine. Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Iratxe Garcia Pérezová, predsedníčka skupiny S&D, Valérie Hayerová, predsedníčka skupiny Obnovme Európu, Terry Reintke a Philippe Lamberts, spolupredsedovia skupiny Zelených/Európskej slobodnej aliancie, a Ryszard Antoni Legutko a Nicola Procaccini, spolupredsedovia skupiny ECR, v spoločnom vyhlásení vyzývajú hlavy štátov a vlád, aby sa urýchlene dohodli na hospodárskej a finančnej podpore navrhovanej v rámci nástroja pre Ukrajinu. Úplné znenie vyhlásenia nájdete nižšie.

"Ukrajina od 24. februára 2022 statočne bráni svoj ľud a svoje územie pred nevyprovokovanou, neodôvodnenou a nezákonnou agresívnou vojnou zo strany Ruska. Tento zločin agresie, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi, je brutálnym útokom proti pokojnému životu našich ukrajinských susedov a vážnym porušením medzinárodného práva. Okrem toho ohrozuje bezpečnosť, stabilitu, demokraciu a prosperitu celého európskeho kontinentu. EÚ oprávnene ubezpečila Ukrajinu o svojej plnej a neochvejnej podpore jej legitímneho práva na sebaobranu podľa článku 51 Charty OSN, naďalej pracuje na zabezpečení účinnej a udržateľnej dlhodobej vojenskej podpory pre Ukrajinu a rozhodla sa začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Zajtrajšie mimoriadne zasadnutie hláv štátov a predsedov vlád EÚ je kľúčovou príležitosťou na premenu vyhlásení na skutky.

Európsky parlament vyjadril svoju pevnú solidaritu s ukrajinským ľudom v nespočetných uzneseniach. Podpora EÚ sa prejavila aj v poskytnutí humanitárnej a núdzovej pomoci, rozpočtovej podpory, makrofinančnej pomoci a vojenskej pomoci vo výške viac ako 80 miliárd EUR.

Takmer dva roky po začiatku ruskej agresívnej vojny zažili Ukrajinci zničenie, stratu životov a domovov, ako aj ľudské utrpenie v neúnosnej miere. Napriek tomu Ukrajinci naďalej preukazujú pozoruhodnú odvahu a odolnosť v boji za svoje právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a za dodržiavanie svojich základných slobôd a demokratických a ľudských práv. Preto naše odhodlanie prispieť k udržaniu viery ukrajinského ľudu v lepšiu európsku budúcnosť jeho krajiny musí byť rovnako silné a neochvejné.

Rusko neprejavuje žiadne známky toho, že by chcelo zastaviť svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine. Preto ani EÚ nesmie prejaviť žiadne známky toho, že by prestala podporovať Ukrajinu. Tým, ktorí pochybujú o našom odhodlaní a podkopávajú našu jednotu, treba dokázať, že sa mýlia.

My, predsedovia hlavných politických skupín v Európskom parlamente, jednotne vyzývame všetky hlavy štátov alebo predsedov vlád EÚ, ktorí sa zídu na zajtrajšom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, aby prijali rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zvládnutie mimoriadnych výziev, ktoré stoja pred Ukrajinou. Naliehavo žiadame Európsku radu a členské štáty, aby splnili svoje sľuby, zabezpečili účinnú a udržateľnú dlhodobú vojenskú podporu Ukrajine a zintenzívnili úsilie o dodanie munície a vojenskej podpory, ktorú ukrajinské obranné sily tak naliehavo potrebujú. Očakávame, že Európska rada schváli hospodársku a finančnú podporu navrhovanú v rámci nástroja pre Ukrajinu, ktorá pomôže Ukrajine zachovať základné služby pre jej občanov, ako sú školy, nemocnice a sociálne zabezpečenie, a podporí hospodársku a sociálnu obnovu a rekonštrukciu krajiny. Ďalšie odklady alebo ročné veto neprichádzajú do úvahy.

Európska únia vznikla na základe skúseností získaných z ničivých následkov druhej svetovej vojny. Voči ničivým následkom, ktoré na Ukrajine spôsobilo Rusko, musí dnes EÚ opäť preukázať svoju solidaritu a schopnosť konať."

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah