EPP:n, S&D:n, Renew Europe, Greens/EFAn ja ECR:n johtajat vaativat EUCO:ta toimimaan Ukrainaa koskevassa asiassa.

31.01.2024 12:31

EPP:n, S&D:n, Renew Europe, Greens/EFAn ja ECR:n johtajat vaativat EUCO:ta toimimaan Ukrainaa koskevassa asiassa.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
EPP-ryhmä, S&D-ryhmä, Renew Europe, Vihreät/EFA ja ECR:n logot.

Ennen Eurooppa-neuvoston huomista ylimääräistä kokousta Brysselissä Euroopan parlamentin viiden poliittisen ryhmän johtajat toistavat vetoomuksensa Ukrainalle annettavan avun rahoittamisesta. PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe Garcia Pérez, Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja Valérie Hayer, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän yhteispuheenjohtajat Terry Reintke ja Philippe Lamberts sekä ECR-ryhmän yhteispuheenjohtajat Ryszard Antoni Legutko ja Nicola Procaccini vetoavat yhteisessä julkilausumassaan valtion- ja hallitusten päämiehiin, jotta nämä sopisivat pikaisesti Ukrainan rahoitusvälineen puitteissa ehdotetusta taloudellisesta ja rahoituksellisesta tuesta. Katso koko lausunto jäljempänä.

"Ukraina on puolustanut rohkeasti kansaansa ja aluettaan Venäjän provosoimatonta, perusteetonta ja laitonta hyökkäyssotaa vastaan 24. helmikuuta 2022 lähtien. Tämä kymmenen vuotta sitten alkanut hyökkäysrikos on raaka hyökkäys ukrainalaisten naapuriemme rauhanomaista elämää vastaan ja vakava kansainvälisen oikeuden rikkomus. Lisäksi se uhkaa koko Euroopan mantereen turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja vaurautta. EU on oikeutetusti vakuuttanut Ukrainalle täyden ja horjumattoman tukensa sen YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaiselle lailliselle oikeudelle itsepuolustukseen, jatkanut työtä tehokkaan ja kestävän pitkän aikavälin sotilaallisen tuen varmistamiseksi Ukrainalle ja päättänyt aloittaa liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa. EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten huominen ylimääräinen kokous on ratkaiseva tilaisuus muuttaa julkilausumat teoiksi.

Euroopan parlamentti on ilmaissut lukemattomissa päätöslauselmissa lujan solidaarisuutensa Ukrainan kansaa kohtaan. EU:n tuki on myös näkynyt yli 80 miljardin euron humanitaarisena ja hätäapuna, talousarviotukena, makrotaloudellisena rahoitusapuna ja sotilaallisena apuna.

Lähes kaksi vuotta Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ukrainalaiset ovat kokeneet tuhoa, ihmishenkien ja kotien menetyksiä sekä inhimillistä kärsimystä sietämättömässä määrin. Ukrainalaiset osoittavat kuitenkin edelleen huomattavaa rohkeutta ja sitkeyttä taistellessaan oikeutensa vapauden ja henkilökohtaisen turvallisuuden puolesta sekä perusvapauksiensa, demokraattisten oikeuksiensa ja ihmisoikeuksiensa kunnioittamisen puolesta. Sen vuoksi meidän on oltava yhtä vahvoja ja horjumattomia, jotta Ukrainan kansa uskoo edelleen maansa parempaan eurooppalaiseen tulevaisuuteen.

Venäjä ei osoita merkkejä siitä, että se lopettaisi hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Siksi EU:n ei pidä osoittaa merkkejä siitä, että se lopettaisi tukensa Ukrainalle. Niiden, jotka epäilevät päättäväisyyttämme ja heikentävät yhtenäisyyttämme, on todistettava olevan väärässä.

Me, Euroopan parlamentin tärkeimpien poliittisten ryhmien puheenjohtajat, kehotamme yksimielisesti kaikkia EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiä, jotka kokoontuvat huomenna Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen, tekemään päätökset, joita tarvitaan Ukrainan kohtaamien poikkeuksellisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kehotamme Eurooppa-neuvostoa ja jäsenvaltioita pitämään lupauksensa, varmistamaan tehokkaan ja kestävän pitkän aikavälin sotilaallisen tuen Ukrainalle ja tehostamaan ponnisteluja Ukrainan puolustusvoimien kipeästi tarvitsemien ampumatarvikkeiden ja sotilaallisen tuen toimittamiseksi. Odotamme Eurooppa-neuvoston sopivan Ukrainan rahoitusvälineen puitteissa ehdotetusta taloudellisesta ja rahoituksellisesta tuesta, jolla autetaan Ukrainaa ylläpitämään kansalaisilleen tarjottavia keskeisiä palveluja, kuten kouluja, sairaaloita ja sosiaaliturvaa, ja tuetaan maan taloudellista ja sosiaalista elpymistä ja jälleenrakennusta. Lisäviivästykset tai vuotuiset veto-oikeudet eivät ole vaihtoehto.

Euroopan unioni syntyi toisen maailmansodan aiheuttamista tuhoista saatujen kokemusten pohjalta. Venäjän Ukrainassa aiheuttamaa tuhoa vastaan EU:n on tänään jälleen osoitettava solidaarisuutensa ja toimintakykynsä."

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö