Manfred WEBER

Predseda

Manfred WEBER

How to contact me ?

Manfred WEBER

Predseda
Nemecko
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
BRUSSEL

SPINELLI 05H359 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45890

STRASBOURG

WEISS T06044 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75890

BIO

Manfred Weber sa narodil v roku 1972 v bavorskom Niederhatzkofene ako druhý z troch bratov. Po skončení strednej školy v roku 1990 absolvoval vojenskú službu v Neuburgu an der Donau. Manfred v roku 1996 ukončil štúdium fyzikálneho inžinierstva na Univerzite aplikovaných vied v Mníchove a v roku 2002 sa oženil. Po získaní titulu v odbore fyzikálne inžinierstvo pracoval ako samostatne zárobkovo činný inžinier a potom založil dve spoločnosti.

Manfred Weber začal skúšať politické vody už vo veku 16 rokov, keď sa v roku 1989 stal členom Junge Union a Kresťanskosociálnej únie (CSU ). V rokoch 2003 až 2007 viedol Junge Union Bavorsko ako regionálny predseda.

Vo veku 29 rokov sa Manfred Weber stal v roku 2002 najmladším poslancom bavorského krajinského parlamentu, ktorého sa vzdal v roku 2004, keď bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Od roku 2009 je členom predsedníctva strany CSU a od roku 2015 podpredsedom strany CSU. V rokoch 2009 až 2015 bol tiež predsedom Výboru pre budúcnosť CSU a v rokoch 2008 až 2016 predsedal aj strane CSU vo svojom rodnom okrese Niederbayern.

Okrem svojich profesionálnych a politických aktivít je Manfred Weber od novembra 2016 členom ústredného výboru katolíkov v Nemecku a je tiež členom krajinského výboru katolíkov v Bavorsku.

Do Európskeho parlamentu bol zvolený v roku 2004 a odvtedy pôsobí vo výboroch pre ústavné veci, pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a pre regionálny rozvoj. V roku 2008 ako spravodajca rokoval o smernici Európskeho parlamentu o spoločných normách a postupoch členských štátov pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území - prvej smernici o vnútorných záležitostiach, ktorá bola prijatá riadnym legislatívnym postupom.

V rokoch 2006 až 2009 bol Manfred Weber hovorcom skupiny EPP-ED, ako sa vtedy nazývala skupina EPP, pre vnútorné záležitosti. Od roku 2006 bol členom predsedníctva skupiny EPP, po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 bol zvolený za podpredsedu skupiny EPP a v roku 2014 sa stal jej predsedom.

Mission statement

"V dnešnej Európe musíme úzko spolupracovať, aby sme si poistili naše postavenie v budúcnosti. Toto spojenectvo je našou poistkou v čoraz viac globalizovanom svete. V dnešnej turbulentnej dobe chcem zabezpečiť, aby europoslanci EĽS zostali hlavným obrancom nášho európskeho spôsobu života."

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website