Lederne af EPP, S&D, Renew Europe, De Grønne/EFA og ECR opfordrer EUCO til at levere i forhold til Ukraine

31.01.2024 12:31

Lederne af EPP, S&D, Renew Europe, De Grønne/EFA og ECR opfordrer EUCO til at levere i forhold til Ukraine

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
EPP-gruppen, S&D-gruppen, Renew Europe, De Grønne/EFA og ECR-logoer

Forud for morgendagens ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles gentager lederne af fem politiske grupper i Europa-Parlamentet deres opfordring til finansiering af hjælp til Ukraine. I en fælles erklæring opfordrer Manfred Weber, formand for EPP-gruppen, Iratxe Garcia Pérez, formand for S&D-gruppen, Valérie Hayer, formand for Renew Europe-gruppen, Terry Reintke og Philippe Lamberts, medformænd for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, og Ryszard Antoni Legutko og Nicola Procaccini, medformænd for ECR-gruppen, stats- og regeringscheferne til hurtigst muligt at blive enige om den økonomiske og finansielle støtte, der er foreslået under Ukraine-faciliteten. Se venligst den fulde erklæring nedenfor.

"Ukraine har modigt forsvaret sit folk og sit territorium mod Ruslands uprovokerede, uberettigede og ulovlige aggressionskrig lige siden den 24. februar 2022. Denne aggressionsforbrydelse, som startede for ti år siden, er et brutalt angreb på vores ukrainske naboers fredelige liv og en alvorlig overtrædelse af folkeretten. Desuden truer den sikkerheden, stabiliteten, demokratiet og velstanden på hele det europæiske kontinent. EU har med rette forsikret Ukraine om sin fulde og urokkelige støtte til landets legitime ret til selvforsvar i henhold til artikel 51 i FN-pagten, fortsætter med at arbejde på at sikre effektiv og bæredygtig langsigtet militær støtte til Ukraine og har besluttet at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine. Morgendagens ekstraordinære møde mellem EU's stats- og regeringschefer er en afgørende mulighed for at omsætte erklæringer til handling.

Europa-Parlamentet har udtrykt sin faste solidaritet med det ukrainske folk i utallige resolutioner. EU's støtte har også udmøntet sig i over 80 milliarder euro i humanitær bistand og nødhjælp, budgetstøtte, makrofinansiel bistand og militær hjælp.

Næsten to år efter starten på Ruslands aggressionskrig har ukrainerne oplevet ødelæggelser, tab af liv og hjem samt menneskelig lidelse i et ubærligt omfang. Ikke desto mindre fortsætter ukrainerne med at vise bemærkelsesværdigt mod og modstandsdygtighed i kampen for deres ret til frihed og personlig sikkerhed og for respekt for deres grundlæggende friheder og demokratiske og menneskelige rettigheder. Derfor skal vores vilje til at bidrage til at bevare det ukrainske folks tro på en bedre europæisk fremtid for deres land være lige så stærk og urokkelig.

Rusland viser ingen tegn på at stoppe sin aggressionskrig mod Ukraine. Derfor må EU heller ikke vise tegn på at stoppe sin støtte til Ukraine. De, der tvivler på vores beslutsomhed og underminerer vores sammenhold, må tage fejl.

Vi, formændene for de største politiske grupper i Europa-Parlamentet, står sammen om at opfordre alle EU's stats- og regeringschefer, der samles til det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i morgen, til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at imødegå de ekstraordinære udfordringer, som Ukraine står over for. Vi opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd og medlemsstaterne til at leve op til deres løfter, sikre effektiv og bæredygtig langsigtet militær støtte til Ukraine og optrappe indsatsen for at levere den ammunition og militære støtte, som de ukrainske forsvarsstyrker har så hårdt brug for. Vi forventer, at Det Europæiske Råd bliver enige om den økonomiske og finansielle støtte, der er foreslået under Ukraine-faciliteten, og som vil hjælpe Ukraine med at opretholde vigtige tjenester til sine borgere, såsom skoler, hospitaler og social sikkerhed og støtte landets økonomiske og sociale genopretning og genopbygning. Yderligere forsinkelser eller årlige vetoer er ikke en mulighed.

Den Europæiske Union blev født på baggrund af erfaringerne fra ødelæggelserne under Anden Verdenskrig. I forhold til de ødelæggelser, som Rusland har forårsaget i Ukraine, må EU igen i dag bevise sin solidaritet og evne til at handle."

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold