Liderzy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni/EFA i EKR wzywają EUCO do podjęcia działań w sprawie Ukrainy

31.01.2024 12:31

Liderzy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni/EFA i EKR wzywają EUCO do podjęcia działań w sprawie Ukrainy

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Logo Grupy EPL, Grupy S&D, Renew Europe, Zielonych/EFA i ECR

Przed jutrzejszym nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli, liderzy pięciu grup politycznych w Parlamencie Europejskim ponawiają swój apel o finansowanie pomocy dla Ukrainy. We wspólnym oświadczeniu Manfred Weber, przewodniczący Grupy EPL; Iratxe Garcia Pérez, przewodnicząca Grupy S&D, Valérie Hayer, przewodnicząca Grupy Odnowić Europę, Terry Reintke i Philippe Lamberts, współprzewodniczący Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego oraz Ryszard Antoni Legutko i Nicola Procaccini, współprzewodniczący Grupy ECR, wzywają szefów państw i rządów do pilnego uzgodnienia wsparcia gospodarczego i finansowego proponowanego w ramach Instrumentu Pomocy dla Ukrainy. Pełne oświadczenie znajduje się poniżej.

"Od 24 lutego 2022 roku Ukraina dzielnie broni swoich obywateli i swojego terytorium przed niesprowokowaną, nieuzasadnioną i nielegalną wojną agresyjną ze strony Rosji. Ta zbrodnia agresji, która rozpoczęła się dziesięć lat temu, jest brutalnym atakiem na pokojowe życie naszych ukraińskich sąsiadów i poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zagraża bezpieczeństwu, stabilności, demokracji i dobrobytowi całego kontynentu europejskiego. UE słusznie zapewniła Ukrainę o swoim pełnym i niezachwianym poparciu dla jej uzasadnionego prawa do samoobrony na mocy art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, kontynuuje prace nad zapewnieniem skutecznego i zrównoważonego długoterminowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy i zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Jutrzejsze nadzwyczajne spotkanie szefów państw i rządów UE jest kluczową okazją do przełożenia deklaracji na czyny.

Parlament Europejski wyraził swoją zdecydowaną solidarność z narodem ukraińskim w niezliczonych rezolucjach. Wsparcie UE przełożyło się również na dostarczenie ponad 80 miliardów euro pomocy humanitarnej i nadzwyczajnej, wsparcia budżetowego, pomocy makrofinansowej i pomocy wojskowej.

Prawie dwa lata po rozpoczęciu rosyjskiej wojny agresji, Ukraińcy doświadczyli zniszczeń, utraty życia i domów, a także ludzkiego cierpienia, w stopniu nie do zniesienia. Niemniej jednak Ukraińcy nadal wykazują się niezwykłą odwagą i odpornością w walce o swoje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz o poszanowanie ich podstawowych wolności oraz praw demokratycznych i praw człowieka. Dlatego nasza determinacja, aby przyczynić się do utrzymania wiary Ukraińców w lepszą europejską przyszłość dla ich kraju, musi być równie silna i niezachwiana.

Rosja nie wykazuje żadnych oznak zaprzestania wojny agresji przeciwko Ukrainie. Dlatego UE nie może wykazywać żadnych oznak zaprzestania wspierania Ukrainy. Ci, którzy wątpią w naszą determinację i podważają naszą jedność, muszą się mylić.

My, przewodniczący głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, jednogłośnie wzywamy wszystkich szefów państw i rządów UE, którzy zbiorą się na jutrzejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej, do podjęcia decyzji niezbędnych do stawienia czoła nadzwyczajnym wyzwaniom stojącym przed Ukrainą. Wzywamy Radę Europejską i państwa członkowskie do spełnienia swoich obietnic, zapewnienia skutecznego i zrównoważonego długoterminowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz zwiększenia wysiłków na rzecz dostarczenia amunicji i wsparcia wojskowego, których ukraińskie siły obronne tak pilnie potrzebują. Oczekujemy, że Rada Europejska zgodzi się na wsparcie gospodarcze i finansowe zaproponowane w ramach Instrumentu dla Ukrainy, które pomoże Ukrainie w utrzymaniu podstawowych usług dla jej obywateli, takich jak szkoły, szpitale i ubezpieczenia społeczne, a także wesprze odbudowę gospodarczą i społeczną kraju. Dalsze opóźnienia lub coroczne weta nie wchodzą w grę.

Unia Europejska narodziła się z lekcji wyciągniętych ze zniszczeń spowodowanych przez II wojnę światową. W obliczu zniszczeń spowodowanych przez Rosję na Ukrainie, UE musi dziś ponownie udowodnić swoją solidarność i zdolność do działania".

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat