EPP, S & D, Renew Europe, Greens/EFA ja ECR juhid kutsuvad EUCOd üles andma tulemusi Ukrainas.

31.01.2024 12:31

EPP, S & D, Renew Europe, Greens/EFA ja ECR juhid kutsuvad EUCOd üles andma tulemusi Ukrainas.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
EPP fraktsioon, S & D fraktsioon, Renew Europe, The Greens/EFA ja ECR logod.

Enne homset erakorralist Euroopa Ülemkogu kohtumist Brüsselis kordavad Euroopa Parlamendi viie fraktsiooni juhid oma üleskutset rahastada Ukrainale antavat abi. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees Manfred Weber, fraktsiooni S&D esimees Iratxe Garcia Pérez, fraktsiooni Renew Europe esimees Valérie Hayer, fraktsiooni Renew Europe esimees Terry Reintke ja Philippe Lamberts, Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kaasesimehed, ning fraktsiooni ECR kaasesimehed Ryszard Antoni Legutko ja Nicola Procaccini kutsuvad oma ühisavalduses riigipead ja valitsusjuhte üles kiiresti kokku leppima Ukraina rahastamisvahendi raames pakutud majandus- ja finantstoetuses. Palun vaadake täielikku avaldust allpool.

"Ukraina on alates 24. veebruarist 2022 vapralt kaitsnud oma rahvast ja territooriumi Venemaa provotseerimata, põhjendamatu ja ebaseadusliku agressioonisõja vastu. See kümme aastat tagasi alanud agressioonikuritegu on jõhker rünnak meie Ukraina naabrite rahumeelse elu vastu ja rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine. Lisaks ohustab see kogu Euroopa mandri julgeolekut, stabiilsust, demokraatiat ja heaolu. EL on õigustatult kinnitanud Ukrainale oma täielikku ja vankumatut toetust tema seaduslikule õigusele enesekaitsele vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 51, jätkab tööd Ukrainale tõhusa ja jätkusuutliku pikaajalise sõjalise toetuse tagamiseks ning otsustas alustada Ukrainaga ühinemisläbirääkimisi. Homne ELi riigipeade ja valitsusjuhtide erakorraline kohtumine on oluline võimalus muuta deklaratsioonid tegudeks.

Euroopa Parlament on väljendanud oma kindlat solidaarsust Ukraina rahvaga lugematutes resolutsioonides. ELi toetus on väljendunud ka üle 80 miljardi euro suuruse humanitaar- ja hädaabi, eelarvetoetuse, makromajandusliku finantsabi ja sõjalise abi andmises.

Peaaegu kaks aastat pärast Venemaa agressioonisõja algust on ukrainlased kogenud hävingut, inimelude ja kodude kaotust ning inimlikke kannatusi talumatul määral. Sellegipoolest näitavad ukrainlased jätkuvalt märkimisväärset julgust ja vastupidavust oma õiguse eest vabadusele ja isiklikule turvalisusele ning põhivabaduste, demokraatlike ja inimõiguste austamise eest võitlemisel. Seetõttu peab meie otsusekindlus aidata kaasa Ukraina rahva usu säilitamisele oma riigi paremasse Euroopa tulevikku peab olema sama tugev ja vankumatu.

Venemaa ei näita mingeid märke oma agressioonisõja lõpetamisest Ukraina vastu. Seetõttu ei tohi EL näidata mingeid märke, et ta lõpetaks oma toetuse Ukrainale. Need, kes kahtlevad meie otsustavuses ja õõnestavad meie ühtsust, peavad tõestama, et nad eksivad.

Meie, Euroopa Parlamendi peamiste fraktsioonide esimehed, kutsume ühiselt kõiki ELi riigipead ja valitsusjuhte, kes kogunevad homsele erakorralisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele, võtma vastu otsuseid, mis on vajalikud Ukraina ees seisvate erakorraliste väljakutsetega toimetulekuks. Me kutsume Euroopa Ülemkogu ja liikmesriike üles täitma oma lubadusi, tagama Ukrainale tõhusat ja jätkusuutlikku pikaajalist sõjalist toetust ning suurendama jõupingutusi, et tarnida laskemoona ja sõjalist toetust, mida Ukraina kaitsejõud nii hädasti vajavad. Ootame, et Euroopa Ülemkogu lepiks kokku Ukraina rahastamisvahendi raames pakutud majandus- ja rahalises toetuses, mis aitab Ukrainal säilitada oma kodanikele pakutavaid olulisi teenuseid, nagu koolid, haiglad ja sotsiaalkindlustus, ning toetab riigi majanduslikku ja sotsiaalset taastumist ja ülesehitust. Edasised viivitused või iga-aastased vetod ei ole võimalik.

Euroopa Liit sündis II maailmasõja põhjustatud laastamistest saadud õppetundide põhjal. Venemaa poolt Ukrainas tekitatud laastamistöö vastu peab EL täna taas tõestama oma solidaarsust ja tegutsemisvõimet."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave