Dosiahnutá dohoda o prvom zákone EÚ o násilí páchanom na ženách

06.02.2024 18:24

Dosiahnutá dohoda o prvom zákone EÚ o násilí páchanom na ženách

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Ženy hovoriace "Stop"

"Dnešná dohoda o vôbec prvom zákone EÚ o boji proti násiliu páchanému na ženách predstavuje historický okamih pre práva žien v Európe," uviedla Frances Fitzgeraldová, podpredsedníčka skupiny PPE a hlavná vyjednávačka Parlamentu v súvislosti s novým zákonom.

"Vďaka tejto historickej dohode bude kybernetické násilie na ženách zakázané v celej EÚ. Tento právny predpis predstavuje zásadný krok vpred pri ochrane žien pred príliš častým digitálnym zneužívaním, s ktorým sa dnes stretávajú," zdôraznila Fitzgeraldová.

"Na základe nových právnych predpisov sa ženy v celej Európe už nebudú musieť obávať neoprávneného šírenia svojich intímnych záberov vrátane deepfakes na internete. Nesúhlasné zdieľanie takýchto snímok bude uznané za trestný čin, čo znamená významný posun v oblasti ochrany žien na internete," uviedol Fitzgerald.

Táto smernica prinúti členské štáty EÚ prijať rozhodnejšie opatrenia pri trestaní rôznych foriem zneužívania žien vrátane kyberstalkingu. Stanovujú sa v nej minimálne normy na jednotné riešenie týchto trestných činov v celej EÚ.

Fitzgeraldová vyjadrila hrdosť aj sklamanie z výsledku rokovaní: "Hoci oslavujeme dosiahnutý pokrok, musíme uznať, že zákon nedosahuje komplexné opatrenia, v ktoré mnohí dúfali, najmä pokiaľ ide o zahrnutie znásilnenia do právnych predpisov. Je to hlboké sklamanie," uviedol Fitzgerald. "Vinu nesú tie členské štáty, najmä Francúzsko a Nemecko, ktoré boli proti jeho zahrnutiu."

Poslankyňa EP Nathalie Colin-Oesterlé, vyjednávačka skupiny EPP pre tento zákon v parlamentnom Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, vyjadrila poľutovanie nad tým, že legislatíva bola zredukovaná na "polovičný zákon". "V súčasnosti, pri reštriktívnej definícii znásilnenia v niektorých členských štátoch vrátane Francúzska, je veľmi málo úspešných sťažností. Ide o to, aby sa rozšíril rozsah dokazovania".

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah