Συμφωνία για τον πρώτο νόμο της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών

06.02.2024 18:24

Συμφωνία για τον πρώτο νόμο της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Γυναίκες που λένε "Stop"

"Η σημερινή συμφωνία για τον πρώτο νόμο της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη", δήλωσε η ευρωβουλευτής Φράνσις Φιτζέραλντ, αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ και επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου για τον νέο νόμο.

"Χάρη σε αυτή την ιστορική συμφωνία, η βία στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών θα απαγορευτεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Η νομοθεσία αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός για την προστασία των γυναικών από την πολύ συνηθισμένη ψηφιακή κακοποίηση που αντιμετωπίζουν σήμερα", υπογράμμισε η Fitzgerald.

"Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη δεν θα χρειάζεται πλέον να φοβούνται τη μη εξουσιοδοτημένη διάδοση των προσωπικών τους εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes, στο διαδίκτυο. Ο μη συναινετικός διαμοιρασμός τέτοιων εικόνων θα αναγνωριστεί ως ποινικά κολάσιμο έγκλημα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο πεδίο της προστασίας των γυναικών στο διαδίκτυο", δήλωσε ο Fitzgerald.

Η οδηγία αυτή θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για την τιμωρία διαφόρων μορφών κακοποίησης κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρακολούθησης. Θέτει ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Fitzgerald εξέφρασε τόσο υπερηφάνεια όσο και απογοήτευση για την έκβαση των διαπραγματεύσεων: "ενώ γιορτάζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο νόμος υπολείπεται των ολοκληρωμένων μέτρων που πολλοί ήλπιζαν, και κυρίως της συμπερίληψης του βιασμού στη νομοθεσία. Αυτό είναι βαθιά απογοητευτικό", δήλωσε ο Fitzgerald. "Η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στα κράτη μέλη, ιδίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, που αντιτάχθηκαν στη συμπερίληψή του".

Η ευρωβουλευτής Nathalie Colin-Oesterlé, διαπραγματευτής της Ομάδας του ΕΛΚ για το νόμο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η νομοθεσία περιορίστηκε σε "μισό νόμο". "Σήμερα, με έναν περιοριστικό ορισμό του βιασμού σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, υπάρχουν πολύ λίγες επιτυχείς καταγγελίες. Το ζήτημα είναι να διευρυνθεί το πεδίο της απόδειξης".

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα