Frances FITZGERALD

Poslanec/Poslankyňa EP

Frances FITZGERALD

How to contact me ?

Frances FITZGERALD

Poslanec/Poslankyňa EP
Írsko
Fine Gael Party
BRUSSEL

SPINELLI 14E254 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45533

STRASBOURG

WEISS T08017 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75533

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Koordinátorka - Práva žien a rodová rovnosť
 • Členka - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Členka - Medziskupina pre malé a stredné podniky (MSP)
 • Členka - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Členka - Medziskupina pre LGBTI
 • Členka - Medziskupina pre zelenú novú dohodu
 • Členka - Medziskupina pre práva dieťaťa
 • Členka - Medziskupina pre rakovinu
 • Členka - Medziskupina pre boj proti rasizmu a rozmanitosť
 • Členka - Fine Gael Party
 • Členka - Čína
 • Členka - Práva žien a rodová rovnosť
 • Členka - Hospodárske a menové veci
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Spojené štáty americké
 • Náhradníčka - Rozvoj

My Positions in the Group :

 • Predsedníčka - Pracovná skupina pre hospodárstvo a životné prostredie

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website