Dosažení dohody o prvním zákonu EU o násilí na ženách

06.02.2024 18:24

Dosažení dohody o prvním zákonu EU o násilí na ženách

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Ženy říkající "Stop"

"Dnešní dohoda o vůbec prvním zákoně EU o boji proti násilí na ženách představuje historický okamžik pro práva žen v Evropě," prohlásila místopředsedkyně poslanecké skupiny EPP a hlavní vyjednavačka Parlamentu o novém zákoně Frances Fitzgeraldová.

"Díky této historické dohodě bude kybernetické násilí na ženách zakázáno v celé EU. Tento právní předpis představuje zásadní krok vpřed v ochraně žen před příliš častým digitálním zneužíváním, s nímž se dnes setkávají," zdůraznila Fitzgeraldová.

"Podle nové legislativy se ženy v celé Evropě již nebudou muset obávat neoprávněného šíření svých intimních snímků, včetně deepfakes, na internetu. Nesouhlasné sdílení takových snímků bude uznáno za trestný čin, což znamená zásadní posun v oblasti ochrany žen na internetu," uvedl Fitzgerald.

Tato směrnice přiměje členské státy EU přijmout rozhodnější opatření při trestání různých forem zneužívání žen, včetně kyberstalkingu. Stanoví minimální standardy pro jednotné řešení těchto trestných činů v celé EU.

Fitzgeraldová vyjádřila nad výsledkem jednání hrdost i zklamání: "I když oslavujeme dosažený pokrok, musíme uznat, že zákon nedosahuje komplexních opatření, v něž mnozí doufali, zejména zahrnutí znásilnění do legislativy. To je hluboké zklamání," prohlásil Fitzgerald. "Vinu nesou ty členské státy, zejména Francie a Německo, které se proti jeho začlenění postavily."

Poslankyně Nathalie Colin-Oesterlé, vyjednavačka skupiny EPP pro tento zákon ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, lituje, že se legislativa zúžila na "poloviční zákon". "V současné době, kdy je v některých členských státech, včetně Francie, znásilnění definováno restriktivně, je úspěšných stížností velmi málo. Jde o to, aby se rozšířil rozsah dokazování".

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace