αδελφικές οργανώσεις

Τα Ιδρύματα και τα Δίκτυά μας δεν περιορίζονται μόνο στο νομοθετικό έργο, αλλά προσεγγίζουν άλλους ομοϊδεάτες εντός και εκτός της ΕΕ, αυξάνοντας το χώρο για διάλογο στον οποίο οι κεντροδεξιές ιδέες μπορούν να ευδοκιμήσουν. Κάθε ένα από τα Ιδρύματα και τα Δίκτυά μας έχει τη δική του συγκεκριμένη αποστολή και είναι ανεξάρτητο, έτσι ώστε να επιτύχει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους.

European ideas network image

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών

Μία ανοιχτή, πανευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης για την κεντροδεξιά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, που προωθεί νέες ιδέες αναφορικά με τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To Δίκτυο, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2002, απαριθμεί σήμερα περίπου 600 ενεργά μέλη φορέων χάραξης πολιτικής και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΙΝ (ΕΔΙ) συγκεντρώνει πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, συμβούλους πολιτικής, μέλη δεξαμενών σκέψης, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εξωτερικούς μη κομματικούς εμπειρογνώμονες και σχολιαστές.

Robert schuman foundation image

Ίδρυμα Robert Schuman

Την ιδέα του Ιδρύματος συνέλαβε ο Egon A. Klepsch, Γερμανός πολιτκός του CDU και έπειτα Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ, το οποίο και ιδρύθηκε το 1989 για να στηρίξει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αποτελούμενο από μέλη του ΕΛΚ, το Ίδρυμα υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και κυρίως στην Κεντρική, Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη. Το  «Πρόγραμμα Stagiaire»  προσφέρει, σε νέους με κεντροδεξιές αξίες, πρακτική διάρκειας ενός μηνός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Robert schuman institute image

Ινστιτούτο Robert Schuman

Το Ινστιτούτο είναι το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κέντρο για πολιτικούς και κόμματα που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ, προωθώντας την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης και τις βασικές αξίες του ΕΛΚ. Από το 1995, προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενεργούς και μελλοντικούς πολιτικούς των κομμάτων που ανήκουν στην οικογένεια του ΕΛΚ, καθώς και διοργανώνει διασκέψεις σχετικά με επίκαιρα περιφερειακά ζητήματα.