Naše sestrinske organizacije

Naša zaklada i mreže nadilaze zakonodavni rad i mogu doprijeti do drugih istomišljenika unutar i izvan EU-a, povećavajući prostor za dijalog u kojem mogu razvijati ideje desnog centra. Svaka od naših zaklada i mreža ima svoju specifičnu misiju i upravlja samostalno kako bi zadovoljila vlastite strateške ciljeve.

European ideas network image

Europska mreža ideja

Otvoreni, paneuropski think-tank za europsku politiku desnog centra kao mjesto promicanja novih razmišljanja o ključnim izazovima s kojima se susreću zemlje Europske unije. Pokrenut u ljeto 2002., mreža sada ima aktivno članstvo od oko 600 političara i kreatora mišljenja diljem Europske unije. EIN okuplja političare, poslovne ljude, akademike, savjetnike za politike, think-tankere, novinare i predstavnike civilnog društva, kao i vanjske nestranačke stručnjake i komentatore.

Robert schuman foundation image

Zaklada Roberta Schumana

Potaknuta angažmanom njemačkog političara CDU-a, a potom predsjednika Kluba zastupnika EPP-a Egona A. Klepscha, Zaklada je osnovana 1989. godine kako bi podržala demokraciju u Europi. Zaklada obuhvaća zastupnike EPP-a, podržava demokraciju u Latinskoj Americi, Africi i prije svega u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi. Njezin program 'Stagiaire' nudi mladim ljudima sa vrijednostima desnog centra jednomjesečni staž u Europskom parlamentu.

Robert schuman institute image

Institut Roberta Schumana

Institut je europski obrazovni centar za političare i stranke koji pripadaju političkoj obitelji EPP-a, promovirajući ideju ujedinjene Europe i osnovnih vrijednosti EPP-a. Od 1995. pruža obrazovanje i osposobljavanje aktivnim i budućim političarima stranaka iz obitelji EPP-a, kao i organiziranje konferencija o aktualnim regionalnim pitanjima.