Vytváranie konkurencieschopnejšej Európy

Veríme v jednotný európsky trh, ktorý je základom európskej konkurensechopnosti. Európa musí dokončiť jednotný trh so službami a zároveň presadzovať svoju digitálnu agendu, aby dosiahla svoj plný potenciál ako globálny líder na digitálnom trhu.

Veríme v reindustrializácia Európy. Európa musí navýšiť svoju priemyselnú konkurencieschopnosť, bez toho, aby preniesla regulačné zátaž na podniky.

Európa potrebuje udržateľnú jednotnú energetickú politiku s funkčným jednotným energetickým trhom založeným na princípe zdieľanie našej kúpnej sily. To je, spoločne s investíciami do cezhraničnej energetickej infraštruktúry, základ k väčšej bezpečnosti, nezávislosti a Diverzitu našich dodávok energie a konkurencieschopným a dostupným cenám energie prispieva k rastu a zamestnanosti.

Investícia do budúcnosti

Európa musí vytvoriť priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky a zabezpečiť najlepšie možné finančné a právne podmienky pre začínajúce podniky. Podniky a malé firmy potrebujú prístup k úverom s podobnými, dostupnými úroky, vrátane moderných finančných nástrojov, ako je rizikový kapitál, skupinové financovania a projektové dlhopisy, verejného obstarávania a verejné financovanie na vnútroštátnej úrovni i úrovni EÚ.

Požadujeme tiež rámec EÚ zaisťujúce podnikom investovať viac do výskumu a vývoja. Napríklad viacročný finančný rámec by mal byť zameraný na inovácie, investície, zamestnanosť a rast v Európe.

Rozpočet Európy na štrukturálnej politiky do roku 2020 vo výške 350 miliárd euro je základom na zaistenie investícií, konkurencieschopnosti a solidarity a musí byť využitý na podporu rastu. Európa sa tiež musí správať v súčasnoti natoľko zodpovedne, aby predišla nadmernému zaťaženiu budúcich generácií.

Podpora budúcich generácií

Európska ekonomika musí byť založená na princípe sociálneho trhového hospodárstva, modelu kombinujúcim sociálnu solidaritu s dynamickými princípmi trhu, ktoré v minulosti zaručili vysoké životné štandardy a sociálne a zdravotné prínosy pre všetkých európskych občanov, ktorí to potrebovali. Zamestnanosť, rast a podniky sú troma piliermi sociálneho trhového hospodárstva.

EÚ musí podporovať preventívne kroky v oblasti zdravia, a to predovšetkým podporou zdravého životného štýlu. Na zníženie sociálnych dôsledkov neprenosných chorôb, ako je rakovina, je potrebná efektívnych spoločných síl EÚ.

iný relevantný obsah

Kontaktné údaje