Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Zwiększanie konkurencyjności Europy

Wierzymy w jednolity rynek europejski. Ma on zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności Europy. Europa musi zapewnić jednolity rynek usług przy jednoczesnym realizowaniu agendy cyfrowej, aby zapewnić jej pełny potencjał jako światowego lidera na rynku cyfrowym.

Jednocześnie wierzymy w reindustrializację Europy. Europa musi zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową bez nakładania nadmiernych obciążeń regulacyjnych na przedsiębiorstwa.

Europa potrzebuje także zrównoważonej wspólnej polityki energetycznej z funkcjonującym wspólnym rynkiem energii opartej na zasadach rynkowych, które łączą naszą siłę nabywczą. Wraz z inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę energetyczną doprowadziłoby to do większego bezpieczeństwa, niezależności i różnorodności naszych dostaw energii, jednocześnie napędzając konkurencyjne i przystępne ceny energii, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Inwestowanie w przyszłość

Europa musi stworzyć środowisko przyjazne dla MŚP, zapewniające najlepsze warunki finansowe i prawne dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. W końcu przedsiębiorstwa i małe firmy potrzebują dostępu do kredytów po podobnych i przystępnych stopach procentowych, w tym również za pomocą nowoczesnych instrumentów finansowych, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie społecznościowe i obligacje projektowe, a także zamówień publicznych i finansowania na szczeblu UE i krajowym.

Domagamy się również unijnych ram, które pozwolą firmom więcej inwestować w badania i rozwój. Wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny na przykład skupiać się na innowacjach, inwestycjach, miejscach pracy i wzroście gospodarczym w Europie.

Europejski budżet w wysokości ponad 350 miliardów euro na politykę strukturalną do 2020 r. jest kluczem do zapewnienia inwestycji, konkurencyjności i solidarności i musi zostać wykorzystywany do pobudzania wzrostu. Jednocześnie Europa jest zobowiązana działać rozważnie, aby uniknąć przeniesienia odpowiedzialności na przyszłe pokolenia.

Wspieranie przyszłych pokoleń

Gospodarka europejska musi przestrzegać zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej, modelu łączącego świadomość społeczną z dynamicznymi zasadami rynkowymi, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zapewniły wysoki standard życia i korzyści społeczne / zdrowotne wszystkim potrzebującym europejskim obywatelom. Praca, rozwój i biznes to trzy filary społecznej gospodarki rynkowej.

UE musi promować środki zapobiegawcze, aby wspierać zdrowie obywateli UE, w szczególności sprzyjając zdrowemu stylowi życia. Konieczne są skuteczne wspólne starania UE, aby zmniejszyć obciążenia finansowe i społeczne chorób niezakaźnych, takich jak rak.

odpowiednia Grupa Robocza

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Related Position Papers

publikacje 07.10.2022

POLITYKA KOSMICZNA NA RZECZROZWOJU, PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wizja Grupa EPL dąży do utrzymania i r...

publikacje 07.07.2021

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL: europejska strategia dotycząca opieki

W całej Europie zapewnianie opieki i korzystanie z ...

publikacje 19.05.2021

Stanowisko Grupy EPL dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie rodzajów transportu

1. Sektor motoryzacyjny W kontekście ...

publikacje 01.07.2020

Dokument przedstawiający stanowisko grupy EPL - Unia Europejska na rzecz Zdrowia

Gdy życzymy komuś wszystkiego najlepszego na urodziny czy z...

więcej na temat

pipeline
informacje 04.04.2019 - 11:44
news 04.04.2019 - 11:44
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Dyrektywa gazowa: wygrała europejska solidarność

Nowelizacja dyrektywy gazowej, która obejmie unijnym prawem energetycznym gazociąg Nord Stream ...

informacje 06.02.2018 - 11:12
news 06.02.2018 - 11:12
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Koniec nieuzasadnionej dyskryminacji w sieci

Europosłowie przyjęli dziś rozporządzenie, które kończy geoblokowanie internetowej sprzedaży towar...

informacje 22.09.2016 - 8:56
news 22.09.2016 - 8:56
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Unikanie płacenia podatków, to problem strukturalny

Grupa EPL chce przyspieszenia procesu tworzenia unijnego wykazu rajów podatkowych Po...

informacje 24.11.2015 - 12:21
news 24.11.2015 - 12:21
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

LuxLeaks: Grupa EPL chce zmian w polityce podatkowej UE

Po tzw aferze LuxLeaks, która ujawniła, że niektóre państwa UE korzystają z braku prz...

Załaduj więcej +

Kontakty

Esther de LANGE