Het concurrentievermogen van Europa versterken

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat de Europese eengemaakte markt onontbeerlijk is om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Europa moet de eengemaakte markt voor diensten voltooien en tegelijkertijd de digitale agenda verder uitbouwen. Op die manier kan het zijn rol als wereldleider op de digitale markt ten volle vervullen.

Tegelijkertijd ondersteunen wij de plannen om Europa koolstofarm te maken zonder hiermee een de-industrialisatie in de hand te werken. Europa moet zijn industriële concurrentievermogen versterken en tegelijkertijd vermijden dat er al te veel regels worden opgelegd aan bedrijven.

Tevens moet er worden nagedacht over de energievoorziening in Europa. Een betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening is de sleutel tot de toekomst van Europa en hiervoor moet een breder Europees energiebeleid worden ontwikkeld. De investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-infrastructuur, en in het bijzonder de grensoverschrijdende projecten op dit gebied, moeten worden geïntensiveerd om energieschokken voor de economie in de EU te voorkomen. Voor deze investeringen kunnen onder meer middelen worden ingezet uit het EU-herstelplan en het plan RePowerEU.

Europa heeft behoefte aan een monetair beleid dat zorgt voor prijsstabiliteit, omdat dit een krachtig middel is om inflatie tegen te gaan.

Investeren in de toekomst

Er moet in Europa een gunstig klimaat worden gecreëerd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom moeten we startende ondernemingen toegang verlenen tot de beste financiële en juridische voorwaarden. Ondernemingen moeten, ongeacht hun grootte, kredieten kunnen aangaan tegen vergelijkbare en betaalbare rentetarieven, onder meer via moderne financiële instrumenten zoals durfkapitaal, crowdfunding en projectobligaties, en in aanmerking komen voor overheidsopdrachten en financiële middelen op EU- en nationaal niveau.

Wij geloven dat er een EU-kader moet komen om ondernemingen in staat te stellen meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo moet er in het meerjarig financieel kader (MFK) extra aandacht uitgaan naar innovatie, investeringen, werkgelegenheid en groei in Europa. Europa moet nu actie ondernemen op een verantwoordelijke manier om te voorkomen dat toekomstige generaties worden overbelast.

Toekomstige generaties ondersteunen

De Europese economie moet gestoeld zijn op het principe van de sociale markteconomie. Door dit model, waarbij sociaal bewustzijn wordt gecombineerd met dynamische marktbeginselen, kon de afgelopen decennia een hoge levensstandaard worden gewaarborgd. Bovendien garandeerde dit systeem voordelen op sociaal en gezondheidsvlak aan alle Europese burgers die dit nodig hadden. Banen, groei en het bedrijfsleven vormen de drie pijlers van de sociale markteconomie.

De EU moet preventieve maatregelen promoten om de gezondheid van EU-burgers te beschermen en verbeteren, met name door een gezonde levensstijl uit te dragen. Doeltreffende gezamenlijke EU-inspanningen zijn nodig om de financiële en sociale lasten van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker te verminderen.

Andere gerelateerde inhoud