Economie, banen & het milieu

Europa competitiever maken

Wij geloven in een Europese interne markt: die is essentieel om Europa’s competitiviteit op te drijven. Europa moet haar interne markt voor diensten vervolledigen en tegelijkertijd een digitale agenda uitbouwen om een echte globale speler op de digitale markt te worden.

Tegelijkertijd geloven wij in de re-industrialisatie van Europa. Europa moet haar industriële concurrentiekracht verbeteren, zonder daarbij uitzonderlijke zware regeldruk op bedrijven te leggen.

Europa heeft ook nood aan een duurzaam gemeenschappelijk energiebeleid met een goedwerkende interne markt voor energie die gebaseerd is op marktprincipes die aankoopkrachten samenbrengt. Samen met investeringen in energie-infrastructuur over de grenzen heen, zal dit tot grotere veiligheid leiden, onafhankelijkheid en diversiteit van onze energietoevoer, terwijl competitieve en betaalbare energieprijzen zullen bijdragen tot groei en jobs.

Investeren in de toekomst

Europa moet een klimaat creëren dat gunstig is voor midden- en kleinbedrijven, door tegemoet te komen aan startende bedrijven met de best mogelijke financiële en juridische voorwaarden. Bedrijven en kleine ondernemingen hebben tenslotte nood aan toegang tot gelijke en betaalbare rentetarieven, waaronder moderne instrumenten zoals risicokapitaal, crowdfunding en projectobligaties, maar ook Europese en nationale publieke aankopen en fondsenwerving.

We vragen ook om een EU-kader dat bedrijven toestaat meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zou bijvoorbeeld dieper moeten focussen op innovatie, investeringen, jobs en groei in Europa.  

Europa’s budget van meer dan 350 miljard euro voor structureel beleid tot 2020 is de sleutel tot investeringsmogelijkheden, competitiviteit en solidariteit, en moet gebruikt worden om groei aan te moedigen. Tegelijkertijd moet Europa verantwoord handelen om te vermijden dat toekomstige generaties overbelast zullen worden.

Toekomstige generaties steunen

De Europese economie moet gewijd zijn aan het principe van een sociale markteconomie, een model dat een sociaal bewustzijn combineert met dynamische marktprincipes, die de laatste decennia ten goede kwamen aan de hoge levenstandaard en sociale/gezondheidsvoordelen van alle Europese burgers die daar nood aan hebben.  Jobs, groei en de zakenwereld vormen de drie pijlers van de sociale markteconomie.

De EU moet preventieve maatregelen promoten om de gezondheid van EU-burgers te steunen- en in het bijzonder een gezonde levensstijl uitdragen.  Efficiënte gezamenlijke EU-inspanningen zijn nodig om de financiële en sociale lasten van moeilijk te bestrijden ziektes zoals kanker te verlagen.

Gerelateerde werkgroep

Economie, banen & het milieu

Related Position Papers

publicaties 07.10.2022

RUIMTEVAARTBELEID VOOR GROEI, ECONOMISCHE TRANSITIE EN VEILIGHEID IN EUROPA

Onze visie De EVP-Fractie wil dat Europa wereldwijd een...

publicaties 07.07.2021

Standpuntnota van de EVP-Fractie: een Europese strategie voor zorgverlening

Overal in Europa wordt zorg verleend en ontvangen, waardoor dit...

publicaties 20.05.2021

Standpuntnota van de EVP-fractie over het sociaal beleid

The way we work will never be the same again. The technological revolution we are witnessing...

publicaties 19.05.2021

Standpuntnota van de EVP-Fractie TRAN over vervoerswijzen

1. Automobielsector De aanpassing aan digitale en klimaatvriendelijke mobiliteit stelt de...

Andere gerelateerde inhoud

nieuws 09.10.2013 - 10:25
news 09.10.2013 - 10:25
ECONOMIE EN MILIEU

Nieuwe EU regels: grotere veiligheid in de luchtvaart

Het Europees Parlement heeft een uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat op Europese schaal de maximale...

nieuws 21.05.2013 - 14:00
news 21.05.2013 - 14:00
ECONOMIE EN MILIEU

Olie- en gasboringen op zee fundamenteel veiliger

  Straatsburg, 21 mei 2013 – Bedrijven die willen boren naar olie en gas aan de...

nieuws 25.03.2013 - 13:00
news 25.03.2013 - 13:00
ECONOMIE EN MILIEU

Europese oplossing voor Cyprus is goede zaak

Het nieuwe akkoord over Cyprus is een belangrijke stap vooruit. Dat stelt CDA-Europarlementslid en EVP...

nieuws 21.03.2013 - 10:34
news 21.03.2013 - 10:34
ECONOMIE EN MILIEU

Europees toezicht en stimulansen nodig voor pensioenen

EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor pensioenen, maar Europees toezicht is nodig. Dat is de...

Meer +

Contactgegevens