Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Vytváření konkurensechopnější Evropy

Věříme v jednotný evropský trh, který je základem evropské konkurensechopnosti. Evropa musí dokončit jednotný trh se službami a zároveň prosazovat svoji digitální agendu, aby dosáhla svého plného potenciálu jako globální lídr na digitálním trhu.

Věříme v reindustrializaci Evropy. Evropa musí navýšit svoji průmyslovou konkurenceschopnost, aniž by přenesla regulační zátež na podniky.

Evropa potřebuje udržitelnou jednotnou energetickou politiku s funkčním jednotným energetickým trhem založeným na principu sdílení naší kupní síly. To je, společně s investicemi do přeshraniční energetické infrastruktury, základ k větší bezpečnosti, nezávislosti a diverzitě našich dodávek energie a konkurenceschopným a dostupným cenám energie přispívajícím k růstu a zaměstnanosti.

Investice do budoucnosti

Evropa musí vytvořit příznivé podmínky pro malé a střední podniky a zajistit nejlepší možné finanční a právní podmínky pro začínající podniky. Podniky a malé firmy potřebují přístup k úverům s podobnými, dostupnými úroky, včetně moderních finančních nástrojů, jako je rizikový kapitál, skupinové financování a projektové dluhopisy, zadávání veřejných zakázek a veřejné financování na národní úrovni i úrovni EU.

Požadujeme také rámec EU zajišťující podnikům investovat více do výzkumu a vývoje. Například víceletý finanční rámec by měl být zaměřen na inovace, investice, zaměstnanost a růst v Evropě.

Rozpočet Evropy na strukturální politiky do roku 2020 ve výši 350 miliard euro je základem k zajištění investic, konkurenceschopnosti a solidarity a musí být využit k podpoře růstu. Evropa se rovněž musí chovat v současnoti natolik odpovědně, aby předešla nadměrnému zatížení budoucích generací.

Podpora budoucích generací

Evropská ekonomika musí být založena na principu sociálně tržního hospodářství, modelu kombinujícím sociální solidaritu s dynamickými principy trhu, které v minulosti zaručily vysoké životní standardy a sociální a zdravotní přínosy všem evropským občanům, kteří to potřebovali. Zaměstnanost, růst a podniky jsou třemi pilíři sociálně tržního hospodářství.

EU musí podporovat preventivní kroky v oblasti zdraví, a to především podporou zdravého životního stylu. Ke snížení sociálních dopadů nepřenosných nemocí, jako je rakovina, je zapotřebí efektivních společných sil EU.

Příslušná pracovní skupina

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Related Position Papers

publikace 07.07.2021

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS Evropská strategie v oblasti péče

Poskytování a přijímání péče je blízké mnoha Evropanům. Rodiny a s...

publikace 20.05.2021

Stanovisko poslaneckého klubu ELS k sociální politice

Způsob, kterým pracujeme, nebude už nikdy stejný jako dřív. Technologická revoluce, které jsme svědky,...

publikace 01.07.2020

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS - Evropská unie pro zdraví

Když si lidé přejí k narozeninám nebo k Novému roku všechno nejlepší, zněla už...

Další informace

zpravy 28.04.2016 - 9:42
news 28.04.2016 - 9:42
HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Niedermayer: regulace indexů posílí finanční trhy

EP dnes podpořil zprávu upravující regulaci indexů - benchmarků, které js...

zpravy 04.03.2016 - 10:27
news 04.03.2016 - 10:27
ZAHRANIČNÍ VĚCI HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ruští trollové a hybridní válka

Říká se, že pravda je první obětí války. Propaganda sice není novým fe...

Kontakty

Esther de LANGE