Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Povečanje konkurenčnosti Evrope

Verjamemo v enotni evropski trg, saj je bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti Evrope. Evropa mora dokončati enotni trg za storitve, medtem ko si prizadeva za digitalno agendo, da bi zagotovila, da bo dosegla svoj polni potencial kot vodilna na svetu iz področja  digitalnega trga.

Hkrati verjamemo v ponovno industrializacijo Evrope. Evropa mora okrepiti svojo industrijsko konkurenčnost, ne da bi pretirano regulativno obremenila podjetja.

Evropa potrebuje tudi trajnostno skupno energetsko politiko z delujočim skupnim trgom za energijo, ki temelji na tržnih načelih, ki združujejo kupno moč. Poleg naložb v čezmejno energetsko infrastrukturo bi to privedlo do večje varnosti, neodvisnosti in raznolikosti naše oskrbe z energijo, hkrati pa spodbujalo konkurenčne in cenovno dostopne cene energije, ki prispevajo k rasti in delovnim mestom.

Vlaganje v prihodnost

Evropa mora ustvariti okolje, prijazno za mala in srednje velika podjetja, ki zagotavlja najboljše finančne in pravne pogoje za zagon podjetij. Konec koncev podjetja in mala podjetja potrebujejo dostop do posojil s podobnimi in cenovno dostopnimi obrestnimi merami, vključno s sodobnimi finančnimi instrumenti, kot so tvegani kapital, investiranje v javnofinančne stroške in projektne obveznice ter javna naročila in financiranje na ravni EU in na nacionalni ravni.

Prav tako zahtevamo okvir EU, ki podjetjem omogoča, da več vlagajo v raziskave in

razvoj. Večletni finančni okvir se mora na primer osredotočiti na inovacije, v naložbe, delovna mesta in rast v Evropi.

Evropski proračun za strukturne politike v višini več kot 350 milijard EUR za obdobje do leta 2020 je ključnega pomena za zagotavljanje naložb, konkurenčnosti in solidarnosti ter ga je treba uporabiti za spodbujanje rasti. Hkrati mora Evropa delovati odgovorno danes, da se prepreči preobremenjenost prihodnjih generacij.

Podpora prihodnjim generacijam

Evropsko gospodarstvo mora biti zavezano načelu socialnega tržnega gospodarstva, ki združuje družbeno ozaveščenost z dinamičnimi tržnimi načeli, ki je v zadnjih desetletjih zagotovila visoke življenjske standarde in socialne in zdravstvene koristi vsem evropskim državljanom, ki jih potrebujejo. Delovna mesta, rast in poslovanje so trije stebri socialnega tržnega gospodarstva.

EU mora spodbujati preventivne ukrepe za podporo zdravja državljanov EU, zlasti pri spodbujanju zdravega načina življenja. Potrebna so učinkovita skupna prizadevanja EU za zmanjšanje finančnega in socialnega bremena nenalezljivih bolezni, kot je rak.

Sorodna Delovna Skupina

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Related Position Papers

No result

Ostali povezani dokumenti

No result

Kontaktni podatki

Esther de LANGE