Povečanje konkurenčnosti Evrope

Trdno verjamemo v evropski enotni trg, saj je bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti Evrope. Evropa mora dokončno vzpostaviti enotni trg storitev in si hkrati prizadevati za digitalno agendo, da bi v celoti izkoristila svoj potencial kot vodilna svetovna sila na digitalnem trgu.

Hkrati podpiramo razogljičenje Evrope, ne da bi to povzročilo deindustrializacijo. Evropa mora okrepiti svojo industrijsko konkurenčnost, hkrati pa se izogibati pretiranemu regulativnemu bremenu za podjetja.

Ponovno mora razmisliti tudi o svoji oskrbi z energijo. Cenovno dostopna, trajnostna in varna oskrba z energijo je ključnega pomena za prihodnost Evrope. Da bi to dosegli, potrebujemo celovitejšo evropsko energetsko politiko. Da bi preprečili prihodnje energetske pretrese za gospodarstvo EU, je treba pospešiti naložbe v energijo iz obnovljivih virov, energijsko učinkovitost in energetsko infrastrukturo, zlasti v čezmejne projekte, tudi prek naložb iz načrta EU za okrevanje in načrta REPowerEU.

Evropa potrebuje denarno politiko, ki ohranja stabilnost cen, saj je močno orodje za boj proti inflaciji.

Vlaganje v prihodnost

Evropa mora ustvariti prijazno okolje za mala in srednja podjetja ter zagotoviti najboljše finančne in pravne pogoje za zagonska podjetja. Podjetja in mala podjetja potrebujejo dostop do posojil po podobnih in dostopnih obrestnih merah, tudi prek sodobnih finančnih instrumentov, kot so tvegani kapital, množično financiranje in projektne obveznice, ter javnih naročil in financiranja na ravni EU in nacionalni ravni.

Pozivamo tudi k oblikovanju okvira EU, ki bo podjetjem omogočil večje naložbe v raziskave in razvoj. Večletni finančni okvir bi se moral na primer dodatno osredotočiti na inovacije, naložbe, delovna mesta in rast v Evropi. Evropa mora danes ukrepati odgovorno, da ne bi preobremenila prihodnjih generacij.

Podpora prihodnjim generacijam

Evropsko gospodarstvo mora biti zavezano načelu socialnega tržnega gospodarstva, modelu, ki združuje družbeno ozaveščenost z dinamičnimi tržnimi načeli, kar je v zadnjih desetletjih vsem evropskim državljanom, ki so potrebovali pomoč, zagotovilo visok življenjski standard ter socialne in zdravstvene koristi. Delovna mesta, rast in poslovanje so trije stebri socialnega tržnega gospodarstva.

Evropska unija se mora zavzemati za preventivne ukrepe v podporo zdravju svojih državljanov, zlasti spodbujati zdrav način življenja. Za zmanjšanje finančnega in socialnega bremena nenalezljivih bolezni, kot je rak, potrebujemo učinkovita skupna prizadevanja Evropske unije.

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Zakon o digitalnih storitvah (DSA)
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije

Ostali povezani dokumenti