Euroopa konkurentsivõime suurendamine

Usume kindlalt Euroopa ühtsesse turgu, mis on Euroopa konkurentsivõime parandamiseks äärmiselt oluline. Euroopa peab viima lõpule ühtse teenusteturu väljakujundamise, järgides samal ajal digitaalarengu tegevuskava, et kasutada ära kogu oma potentsiaal digitaalse turu ülemaailmse liidrina.

Samal ajal toetame ka CO2 heite vähendamist Euroopas, ilma et see viiks deindustrialiseerimiseni. Euroopa peab suurendama tööstuse konkurentsivõimet, vältides samas ettevõtjate liigset regulatiivset koormamist.

Euroopa energiavarustus vajab samuti uut lähenemist. Et kindlustada Euroopa tulevik, tuleb kesksele kohale seada taskukohane, kestlik ja turvaline energiavarustus. Selle saavutamiseks on vaja terviklikumat Euroopa energiapoliitikat. Võimalike tulevaste ELi majandust mõjutavate energiašokkide vältimiseks tuleb kiirendada investeerimist taastuvenergiasse, energiatõhususse ja energiataristusse, eelkõige piiriülestesse projektidesse, sealhulgas Euroopa taastekava ja REPowerEU raames.

Euroopa vajab ka hinnastabiilsust säilitavat rahapoliitikat, sest see on võimas inflatsiooniga võitlemise vahend.

Tulevikku investeerimine

Euroopa peab looma soodsa keskkonna väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning tagama idufirmadele parimad finants- ja õiguslikud tingimused. Suur- ja väikeettevõtjatel peab olema juurdepääs sarnase ja taskukohase intressimääraga laenudele, sealhulgas selliste kaasaegsete rahastamisvahendite kaudu nagu riskikapital, ühisrahastus ja projektivõlakirjad, samuti ELi ja liikmesriikide tasandi riigihanked ja rahastamine.

Nõuame ka ELi raamistikku, mis võimaldab ettevõtjatel rohkem teadus- ja arendustegevusse investeerida. Näiteks peaks mitmeaastane finantsraamistik keskenduma rohkem innovatsioonile, investeeringutele, töökohtade loomisele ja Euroopa majanduskasvule. Tulevaste põlvkondade ülekoormamise vältimiseks peab Euroopa tegutsema vastutustundlikult.

Tulevaste põlvkondade toetamine

Euroopa majandus peab järgima sotsiaalse turumajanduse põhimõtet. See mudel ühendab sotsiaalse teadlikkuse dünaamiliste turupõhimõtetega, mis on viimastel aastakümnetel taganud kõrge elatustaseme ning sotsiaal- ja tervishoiutoetused kõigile abivajavatele Euroopa kodanikele. Sotsiaalse turumajanduse kolm sammast on tööhõive, majanduskasv ja ettevõtlus.

ELi kodanike tervise toetamiseks peab EL edendama ennetavaid meetmeid, eelkõige tervislikke eluviise. Mittenakkuslike haiguste, näiteks vähktõvega seotud finants- ja sotsiaalse koormuse vähendamiseks on vaja tõhusaid ELi-üleseid pingutusi.

Related Position Papers

Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel

2 / 2

Muu seotud teave