Økonomi, job og miljø

Gøre Europa mere konkurrencedygtigt

Vi tror på det europæiske indre marked; Det er afgørende for at forbedre Europas konkurrenceevne. Europa skal færdiggøre det indre marked for tjenester, samtidig med at den digitale dagsorden forfølges for at sikre, at det når sit fulde potentiale som en global leder på det digitale marked.

Samtidig tror vi på Europas re-industrialisering. Europa skal styrke sin industrielle konkurrenceevne uden at pålægge en overdreven reguleringsbyrde på virksomhederne.

Europa har også brug for en bæredygtig fælles energipolitik med et fungerende fælles marked for energi baseret på markedsprincipper, der pooler vores købekraft. Sammen med investeringer i grænseoverskridende energiinfrastruktur vil dette føre til større sikkerhed, uafhængighed og diversitet i vores energiforsyning, fremmer konkurrencedygtige og overkommelige energipriser, som bidrager til vækst og beskæftigelse.

Investere i fremtiden

Europa skal skabe et miljø, der er gavnligt for SMV'er, og som giver de bedste økonomiske og juridiske betingelser for opstartsvirksomheder. Virksomheder og små virksomheder har trods alt brug for adgang til kreditter til overkommelige rentesatser, herunder adgang til moderne finansielle instrumenter som venturekapital, crowdfunding og projektobligationer, nationale offentlige indkøb og finansiering på EU niveau.

Vi kræver også en EU-ramme, der giver virksomheder mulighed for at investere mere i forskning og udvikling. Den flerårige finansielle ramme bør f.eks. fokusere mere på innovation, investeringer, beskæftigelse og vækst i Europa.

Europas mere end 350 milliarder euro til strukturpolitikker frem til 2020 er nøglen til investering, konkurrenceevne og solidaritet og skal bruges til at fremme væksten. Samtidig skal Europa handle ansvarligt i dag for at undgå overbelastning af fremtidige generationer.

Støtte til fremtidige generationer

Den europæiske økonomi skal være bundet til princippet om den sociale markedsøkonomi, en model, der kombinerer sociale hensyn med dynamiske markedsprincipper, der i de sidste årtier har sikret høj levestandard og sociale og sundhedsmæssige fordele for alle europæiske borgere. Job, vækst og erhvervsliv er de tre søjler i den sociale markedsøkonomi.

EU skal fremme forebyggende foranstaltninger til gavn for EU-borgernes sundhed - især fremme af sund livsstil. Effektiv fælles EU-indsats er nødvendig for at mindske de økonomiske og sociale byrder for ikke-smitsomme sygdomme som kræft.

Relateret arbejdsgruppe

Økonomi, job og miljø

Related Position Papers

publikationer 07.07.2021

EPP-Gruppens politikpapir: en europæisk plejestrategi

I hele Europa er ydelse og modtagelse af pleje en faktor, der står mange europæeres hjerter nær. Fa...

publikationer 20.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om socialpolitik

Måden, vi arbejder på, vil aldrig blive den samme igen. Den teknologiske revolution, vi er vidne til, fører ti...

publikationer 19.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om transportformer

1. Bilbranchen Som følge af tilpasningen til digital og klimavenlig mobilitet står bilbranchen o...

publikationer 24.04.2018

EU kan bidrage til at helbrede kræft: Ingen skal dø af kræft om 20 år

Kræft er en af de største udfordringer, som mange...

Andet relateret indhold

No result

Kontaktoplysninger