O Europă mai competitivă

Credem cu tărie în piața unică europeană, esențială pentru îmbunătățirea competitivității Europei. Europa trebuie să finalizeze piața unică a serviciilor, urmărind în același timp agenda digitală, pentru a deveni un veritabil lider mondial pe piața digitală.

Sprijinim totodată decarbonizarea Europei fără a duce la dezindustrializarea sa. Europa trebuie să devină mai competitivă industrial, evitând însă reglementarea excesivă a întreprinderilor.

Europa trebuie să și regândească strategia de aprovizionare cu energie. O aprovizionare cu energie accesibilă, durabilă și sigură este cheia viitorului Europei. Pentru a realiza acest obiectiv avem nevoie de o politică energetică europeană mai largă. Investițiile în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică și în infrastructura energetică, în special în proiectele transfrontaliere, ar trebui accelerate pentru a evita viitoare șocuri energetice asupra economiei UE, inclusiv prin investiții din planul de redresare al UE și planul REPowerEU.

Europa are nevoie de o politică monetară care să mențină stabilitatea prețurilor, ca instrument puternic de combatere a inflației.

Investim în viitor

Europa trebuie să creeze un mediu favorabil IMM-urilor, oferind cele mai bune condiții financiare și juridice pentru întreprinderile nou-înființate. Întreprinderile medii și mici au nevoie de credite cu rate ale dobânzii similare și accesibile, inclusiv prin instrumente financiare moderne, cum ar fi capital de risc, finanțare participativă și obligațiunile pentru finanțarea de proiecte, precum și prin achiziții publice și finanțare la nivelul UE și la nivel național.

Solicităm să se instituie un cadru UE care să permită întreprinderilor să investească mai mult în cercetare și dezvoltare. Cadrul financiar multianual (CFM), de exemplu, ar trebui să se axeze în continuare pe inovare, investiții, locuri de muncă și creștere economică în Europa. Europa trebuie să acționeze în mod responsabil acum pentru a evita împovărarea excesivă a generațiilor viitoare.

Sprijin pentru generațiile viitoare

Economia europeană trebuie să respecte principiul economiei sociale de piață, un model care combină criteriile sociale cu principiile pieței dinamice, care, în ultimele decenii, a asigurat un nivel ridicat de trai și beneficii sociale/de sănătate pentru toți cetățenii europeni aflați în dificultate. Locuri de muncă, creștere economică și întreprinderi - cei trei piloni ai economiei sociale de piață.

UE are nevoie de măsuri preventive în sprijinul sănătății cetățenilor UE, în special pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Avem nevoie de eforturi comune ambițioase la nivelul UE pentru a reduce povara financiară și socială a bolilor netransmisibile, cum ar fi cancerul.

Conținut conex