Πώς τα καταφέρνουμε

Συγκεντρώνουμε τους κεντροδεξιούς πολιτικούς που έχετε εκλέξει σε κάθε κράτος μέλος. Οι ευρωβουλευτές αυτοί από κάθε χώρα σχηματίζουν εθνικές αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στην πολιτική μας ομάδα. Η αντιπροσωπεία σας θα εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντά σας, έτσι ώστε να επηρεάσει τις πολιτικές και τις επιλογές της  Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο σύνολό της.

Ποιό είναι το έργο των Ευρωβουλευτών σας

Ανακαλύψτε πώς οι ευρωβουλευτές που εκλέγετε αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντά σας  στα νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρωβουλευτές στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Πώς εργαζόμαστε στην πράξη

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα συνεδριάζει πριν από κάθε Ολομέλεια  για να αποφανθεί για τη θέση μας αναφορικά με κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουμε. Πριν από αυτό, ωστόσο, διεξάγονται πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες σε επίπεδο επιτροπών και αντιπροσωπειών για τον καθορισμό της βέλτιστης πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη πολλές απόψεις. Για να διασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών μας, οργανώνουμε  τις προπαρασκευαστικές εργασίες μας μέσω τεσσάρων ομάδων εργασίας, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με διάφορες επιτροπές. Οι ευρωβουλευτές που εκλέγετε συμμετέχουν  σε μία ή περισσότερες από αυτές τις ομάδες εργασίας. Πολλοί θα κατέχουν, επίσης, θέσεις στις δομές διακυβέρνησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.