Klub zastupnika EPP-a najveća je i najstarija skupina u Europskom parlamentu. Kao skupina desnog centra posvećeni smo stvaranju jače i samouvjerene Europe, izgrađene u službi njezinih naroda. Naš je cilj stvoriti konkurentniju i demokratsku Europu u kojoj ljudi mogu graditi svoj život.

Informirajte se

Klub zastupnika EPP-a
U Europskom parlamentu

Naša predanost snažnoj Europi

Obitelj EPP-a oblikovala je priču o europskim integracijama. Danas, kada se Europa ponovno suočava s izazovima, nastavljamo poštivati tu ostavštinu i ostati vjerni našim uvjerenjima: ujedinjenu Europu zasnovanu na vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, ljudskih prava, vladavine zakona, solidarnosti i supsidijarnosti.

Zalažemo se za sigurnu Europu koja je ponosna na svoj Istok, kao i na Zapad, jednako kao i na svoje najmanje koliko i na svoje najveće zemlje. Mi smo za ambicioznu Europu koja štiti, čuva naše vrijednosti, stvara mogućnosti i osnažuje Europljane.

Za što se zalažemo

Economy, jobs & environment working group image

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Legal & home affairs working group image

Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, poljoprivreda i regionalno financiranje