Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως κεντροδεξιά ομάδα, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και με αυτοπεποίθηση Ευρώπη, στην υπηρεσία των ανθρώπων της. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους έτσι όπως την επιθυμούν.

Παραμείνετε ενήμερος/η

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η δέσμευσή μας για μια ισχυρή Ευρώπη

Η οικογένεια του ΕΛΚ διαμόρφωσε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή εποχή, όπου η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με προκλήσεις, εμείς συνεχίζουμε να τιμάμε αυτή την κληρονομιά παραμένοντας πιστοί στις πεποιθήσεις μας: μία ενωμένη Ευρώπη η οποία βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας.

Μαχόμαστε για μία  Ευρώπη με αυτοπεποίθηση η οποία είναι περήφανη όχι μόνο για την Ανατολή, αλλά και για την Δύση της,  καθώς ακόμη και για την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη χώρα της. θέλουμε μία φιλόδοξη Ευρώπη που προστατεύει, διαφυλάσσει τις αξίες μας, δημιουργεί ευκαιρίες και παραχωρεί δικαιώματα στους Ευρωπαίους.

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις