Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως κεντροδεξιά ομάδα, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και με αυτοπεποίθηση Ευρώπη, στην υπηρεσία των ανθρώπων της. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους έτσι όπως την επιθυμούν.

Παραμείνετε ενήμερος/η

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έχετε λόγο στο μέλλον της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι μπορούν να αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους. Διανύσαμε τη μακρότερη περίοδο ειρήνης, δημιουργήσαμε και εδραιώσαμε δημοκρατίες εκεί όπου κάποτε ήταν εγκατεστημένα κομμουνιστικά και φασιστικά καθεστώτα, βελτιώσαμε τα συστήματα κοινωνικής μας πρόνοιας, αντιμετωπίσαμε οικονομικές προκλήσεις δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θέσαμε ψηλά τον πήχη όσον αφορά τα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα.

Όπως και στο παρελθόν, η Ομάδα του ΕΛΚ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Πιστεύουμε σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη και θέλουμε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη για τις μελλοντικές γενιές.

Ελάτε μαζί μας και πάρτε το λόγο για το μέλλον της Ευρώπης

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ
Paulo RANGEL
Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις