Wspieranie przedsiębiorczości i MŚP: Napędzanie europejskiego dobrobytu

15.02.2024

Wspieranie przedsiębiorczości i MŚP: Napędzanie europejskiego dobrobytu

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Brodaty mężczyzna z projektem rozmawia przez smartfon, opierając się o stół warsztatowy

Dążenie Europy do dobrobytu gospodarczego leży w rękach przedsiębiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kręgosłupem europejskiej gospodarki. MŚP nie tylko tworzą miejsca pracy, ale także napędzają innowacje i wzrost w każdym zakątku naszego kontynentu. Najwyższy czas, abyśmy zamienili nasz podziw w działanie i zapewnili im wsparcie, którego potrzebują, aby się rozwijać. Tylko wtedy będziemy w stanie kontynuować budowanie historii sukcesu Europy, od małych firm po globalnych liderów rynku, tak jak miało to miejsce w przypadku kultowych europejskich marek, takich jak Bosch, Vespa czy Spotify. Nie zapominajmy, że większość europejskich czempionów gospodarczych zaczynała jako MŚP.

Sercem europejskiego silnika gospodarczego jest jednolity rynek, potęga, która podniosła PKB na mieszkańca we wszystkich państwach członkowskich. Nie możemy jednak spocząć na tych osiągnięciach. Musimy przełamać pozostałe bariery, ukończyć jednolity rynek usług i przyspieszyć integrację rynków energii i łączności. Grupa EPL jest zaangażowana nie tylko w sukces gospodarczy, ale także w tworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać. Pełny potencjał jednolitego rynku można osiągnąć tylko wtedy, gdy nie jest on tłumiony przez biurokrację.

Aby urzeczywistnić tę wizję, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko słów, potrzebujemy konkretnych kroków. To dobry początek, że Komisja Europejska podjęła nasz wieloletni apel o powołanie wysłannika ds. MŚP, który reprezentowałby ich interesy i obawy. Teraz nadszedł czas na kolejny krok: potrzebujemy komisarza ds. MŚP z prawem weta we wszystkich obszarach polityki, aby zapewnić, że swoboda przedsiębiorczości nie jest zagrożona.

Musimy przełamać pozostałe bariery, ukończyć jednolity rynek usług i przyspieszyć integrację rynków energii i łączności. Grupa EPL jest zaangażowana nie tylko w sukces gospodarczy, ale także w tworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać.

Mamy również trzy podstawowe postulaty: Wprowadźmy unijną kontrolę konkurencyjności i utwórzmy Europejską Radę Doradczą ds. Konkurencyjności specjalnie dostosowaną do MŚP, z rzeczywistymi uprawnieniami do wpływania na prawodawstwo UE. Ograniczmy biurokrację, zmniejszając obciążenia regulacyjne o jedną trzecią we wszystkich sektorach za pomocą odważnego planu działania. Zadbajmy o to, by prawodawstwo UE nadal sprzyjało rozwojowi przedsiębiorczości, wprowadzając "klauzulę wygaśnięcia". Europejskie przedsiębiorstwa zasługują na nowoczesne i skuteczne prawodawstwo, które jest aktualizowane i uwzględnia wszystkie nowe rozwiązania. Musimy stworzyć przepisy, które wzmacniają, a nie utrudniają! Nadszedł czas, aby powstrzymać przedsiębiorców przed opuszczaniem Europy z powodu biurokratycznych przeszkód i utrzymać firmy dobrze prosperujące tutaj, w Europie.

Kluczowe znaczenie mają również inwestycje. Musimy przyspieszyć integrację rynków kapitałowych UE, aby zapewnić MŚP lepszy dostęp do pożyczek i opcji inwestycyjnych, zwłaszcza w obliczu transformacji ekologicznej i cyfrowej. Musimy uruchomić plan inwestycyjny na rzecz europejskich miejsc pracy wysokiej jakości i wezwać państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, a także edukację, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie. Uwolnienie potencjału jutra zaczyna się od edukacji na najwyższym poziomie, kształtującej wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą na przyszłość! Nie zapominajmy o sile różnorodności: kobiety stanowią połowę populacji UE, ale tylko około jednej trzeciej osób samozatrudnionych i właścicieli start-upów w UE. Potrzebujemy ukierunkowanych programów finansowania, aby zwiększyć udział start-upów prowadzonych przez kobiety, zwłaszcza w najnowocześniejszych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja. Stworzenie środowiska biznesowego z większą liczbą kobiet-przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i innowacyjności Europy.

Nie chodzi jednak tylko o wzrost wewnętrzny. Musimy również chronić naszych przedsiębiorców przed zagrożeniami zewnętrznymi. Musimy inwestować w naszą podstawową działalność i nie pozwolić krajom trzecim na przejęcie naszych najlepszych innowacji, aby utrzymać uczciwe i konkurencyjne otoczenie biznesowe.

Obietnica Europy dla małych firm i przedsiębiorczości to nie tylko słowa: To kamień węgielny naszego dobrobytu gospodarczego. Wzmacniając pozycję przedsiębiorców, usprawniając przepisy, ułatwiając transgraniczną działalność gospodarczą, wspierając innowacje i zapewniając dostęp do finansowania, możemy odblokować przyszłość, w której firmy nie tylko przetrwają, ale także będą się rozwijać. Wykorzystajmy pełen potencjał europejskiego ducha przedsiębiorczości i popchnijmy nasz kontynent na nowe wyżyny dobrobytu i innowacji. Nadszedł czas na działanie.

Poznaj wizję Grupy EPL dla zjednoczonej i bezpiecznej Europy z siłą gospodarczą i odpowiedzialnością społeczną. Chcemy zapewnić każdemu Europejczykowi, niezależnie od jego pochodzenia, uczciwą szansę na zarabianie na życie i przyjęcie europejskiego stylu życia. Dowiedz się więcej o priorytetach Grupy EPL: Europa, która chroni Ciebie

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat