Овластяване на предприемачеството и МСП: Подхранване на европейския просперитет

15.02.2024

Овластяване на предприемачеството и МСП: Подхранване на европейския просперитет

Брадат мъж с чертеж говори през смартфон, докато се подпира на работна маса

Стремежът на Европа към икономически просперитет е в ръцете на предприемачите. Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. МСП не само създават работни места, но и стимулират иновациите и растежа във всяко кътче на нашия континент. Крайно време е да превърнем възхищението си в действие и да им предоставим подкрепата, от която се нуждаят, за да процъфтяват. Само така ще можем да продължим да надграждаме успешните истории на Европа - от малки предприятия до световни пазарни лидери, какъвто е случаят с емблематични европейски марки като Bosch, Vespa или Spotify. Нека не забравяме, че повечето европейски икономически шампиони някога са започнали като МСП.

В основата на икономическия двигател на Европа е единният пазар - мощна сила, която е повишила БВП на глава от населението в държавите членки. Въпреки това не можем да се спрем на тези постижения. Трябва да премахнем оставащите бариери, да завършим изграждането на единния пазар на услуги и да ускорим интеграцията на енергийния и комуникационния пазар. Групата на ЕНП се ангажира не само с икономическия успех, но и със създаването на среда, в която бизнесът да процъфтява. Пълният потенциал на единния пазар може да бъде реализиран само ако не бъде задушаван от бюрокрация.

За да превърнем тази визия в реалност, се нуждаем не само от думи, но и от конкретни стъпки. Добро начало е, че Европейската комисия прие дългогодишния ни призив за назначаване на пратеник на МСП, който да представлява техните интереси и опасения. Сега е време за следващата стъпка: необходим ни е комисар за МСП с право на вето във всички области на политиката, за да се гарантира, че свободата на предприемачеството не е застрашена.

Трябва да премахнем оставащите бариери, да завършим изграждането на единния пазар на услуги и да ускорим интеграцията на енергийния и комуникационния пазар. Групата на ЕНП се ангажира не само с икономическия успех, но и със създаването на среда, в която бизнесът да процъфтява.

Имаме и три основни искания: Да въведем проверка на конкурентоспособността на ЕС и да създадем Европейски консултативен съвет по конкурентоспособност, специално пригоден за МСП, с реални правомощия да влияе върху законодателството на ЕС. Да пресечем бюрокрацията, като намалим регулаторната тежест с една трета във всички сектори с помощта на смел план за действие. Да гарантираме, че законодателството на ЕС ще продължи да благоприятства предприемаческия растеж, като въведем "клауза за изтичане на срока на действие". Предприятията в Европа заслужават модерно и ефикасно законодателство, което да е в крак с времето и да отчита всички новости. Трябва да създадем правила, които дават възможност, а не пречат! Време е да спрем предприемачите да напускат Европа заради бюрократични пречки и да запазим процъфтяването на предприятията тук, в Европа.

Инвестициите също са от ключово значение. Трябва да ускорим интеграцията на капиталовите пазари в ЕС, за да осигурим на МСП по-добър достъп до заеми и възможности за инвестиции, особено когато се ориентираме към екологичния и цифровия преход. Трябва да стартираме инвестиционен план за качествени европейски работни места и да призовем държавите членки да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност, както и в образование, повишаване на квалификацията и преквалификация. Разгръщането на потенциала на утрешния ден започва с първокласно образование, което формира висококвалифицирана работна сила за бъдещето! Нека не забравяме силата на многообразието: жените съставляват половината от населението на ЕС, но само около една трета от самостоятелно заетите лица и собствениците на стартиращи предприятия в ЕС. Нуждаем се от целенасочени програми за финансиране, за да увеличим участието на стартиращи предприятия, ръководени от жени, особено в авангардни области като изкуствения интелект. Създаването на бизнес среда с повече жени предприемачи е от решаващо значение за европейската конкурентоспособност и иновации.

Не става въпрос обаче само за вътрешен растеж. Трябва също така да защитим нашите предприемачи от външни заплахи. Трябва да инвестираме в основните си дейности и да не позволяваме на трети държави да изземат най-добрите ни иновации, за да поддържаме справедлива и конкурентна бизнес среда.

Обещанието на Европа към малките предприятия и предприемачеството не е само приказка: То е крайъгълен камък на нашия икономически просперитет. Като овластяваме предприемачите, рационализираме регулациите, улесняваме трансграничния бизнес, насърчаваме иновациите и осигуряваме достъп до финансиране, можем да отключим бъдеще, в което предприятията не само оцеляват, но и процъфтяват. Нека използваме пълния потенциал на европейския предприемачески дух и да изведем нашия континент до нови върхове на просперитет и иновации. Времето за действие е сега.

Запознайте се с визията на Групата на ЕНП за обединена и сигурна Европа с икономическа сила и социална отговорност. Искаме да гарантираме, че всеки европеец, независимо от произхода си, има справедлив шанс да изкарва прехраната си и да възприеме европейския начин на живот. Научете повече за приоритетите на Групата на ЕНП: Европа, която ви защитава

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 177 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание