Ettevõtluse ja VKEde mõjuvõimu suurendamine: Euroopa heaolu edendamine

15.02.2024

Ettevõtluse ja VKEde mõjuvõimu suurendamine: Euroopa heaolu edendamine

habemega meesomanik koos joonisega, kes räägib nutitelefoniga töölauale toetudes

Majandusliku õitsengu saavutamine Euroopas on ettevõtjate kätes. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on Euroopa majanduse tugisammas. VKEd mitte ainult ei loo töökohti, vaid soodustavad ka innovatsiooni ja majanduskasvu meie mandri igas nurgas. On viimane liikuda pelgalt nende imetlemiselt tegudele ja pakkuda neile edu saavutamiseks vajalikku tuge. Alles siis saame edasi arendada neid Euroopa edulugusid, väikeettevõttest ülemaailmseks turuliidriks, nagu see juhtus näiteks Euroopa ikooniliste kaubamärkide Bosch, Vespa või Spotify puhul. Ärgem unustagem, et enamik Euroopa tootmishiidudest on alustanud kunagi VKEdena.

Euroopa majanduse keskmes on ühtne turg, mis on tõstnud liikmesriikides SKTd elaniku kohta. Kuid me ei saa loorberitele puhkama jääda. Peame murdma allesjäänud tõkked ja viima lõpule teenuste ühtse turu ning kiirendama energia- ja sideturgude integratsiooni. EPP fraktsioon ei ole pühendunud mitte ainult majanduslikule edule, vaid ka ettevõtetele õitsengu keskkonna loomisele. Ühtse turu täielikku potentsiaali saab kasutada ainult siis, kui seda ei lämmata bürokraatia.

Peame murdma allesjäänud tõkked ja viima lõpule teenuste ühtse turu ning kiirendama energia- ja sideturgude integratsiooni. EPP fraktsioon ei ole pühendunud mitte ainult majanduslikule edule, vaid ka ettevõtetele õitsengu keskkonna loomisele.

Selle visiooni elluviimiseks vajame sõnadest enamat, vajame konkreetseid samme. Heaks alguseks on see, et Euroopa Komisjon on võtnud vastu meie kauaaegse üleskutse kutsuda ellu VKEde esindaja, kes esindaks nende huve ja muresid. Nüüd on aeg astuda järgmine samm: vajame Euroopa Komisjonis VKEde volinikku, kellel on vetoõigus kõigis poliitikavaldkondades, et tagada ettevõtlusvabadus.

Meil on ka kolm põhinõuet: kehtestame ELi konkurentsivõime kontrolli ja loome spetsiaalselt VKEdele kohandatud Euroopa konkurentsivõime nõuandekomitee, millel on tegelikud volitused ELi õigusakte mõjutada. Lõpetame bürokraatia vähendades julge tegevuskavaga seadusandlikku koormust kolmandiku võrra kõigis sektorites. Tagagem, et ELi õigusaktid soodustavad jätkuvalt ettevõtluse kasvu, kehtestades ’aegumisklausli’. Euroopa ettevõtted väärivad kaasaegseid ja tõhusaid õigusakte, mis on ajakohased ja arvestavad uute arengutega. Peame looma reeglid, mis annavad jõudu juurde, mitte ei takista! On aeg peatada ettevõtjate lahkumine Euroopast bürokraatlike takistuste tõttu ja hoida ettevõtteid siin Euroopas õitsemas.

Investeerimine on samuti võtmetähtsusega. Peame kiirendama ELi kapitaliturgude integratsiooni, et pakkuda VKEdele paremat juurdepääsu laenudele ja investeerimisvõimalustele, eriti kui liigume roheliste ja digitaalsete üleminekute suunas. Peame käivitama investeerimiskava Euroopa kvaliteetsete töökohtade loomiseks ja kutsuma liikmesriike üles investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse, samuti haridusse, oskuste tõstmisse ja ümberõppimisse. Homse potentsiaali vabastamine algab tippharidusest, mis kujundab tulevikuks kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu! Ära ei tohi unustada mitmekesisuse jõudu: naised moodustavad poole ELi elanikkonnast, kuid ainult umbes kolmandiku ELi füüsilisest isikust ettevõtjatest ja alustavatest ettevõtetest. Vajame sihipäraseid rahastamisprogramme, et suurendada naiste juhitud idufirmade osalust, eriti tipptasemel valdkondades nagu tehisintellekt. Rohkemate naisettevõtjatega ettevõtluskeskkonna loomine on Euroopa konkurentsivõime ja innovatsiooni jaoks ülioluline.

Kuid see ei puuduta ainult sisemist kasvu. Peame kaitsma oma ettevõtjaid ka väliste ohtude eest. Õiglase ja konkurentsivõimelise ärikeskkonna säilitamiseks peame investeerima oma põhitegevustesse ja mitte laskma kolmandatel riikidel ära napsata meie parimaid uuendusi.

Euroopa lubadus väikeettevõtetele ja ettevõtlusele ei ole lihtsalt jutt: see on meie majandusliku õitsengu nurgakivi. Ettevõtjate mõjuvõimu suurendamise, eeskirjade ühtlustamise, piiriülese ettevõtluse hõlbustamise, innovatsiooni soodustamise ja rahastamisele juurdepääsu võimaldamisega saame avada tuleviku, kus ettevõtted mitte ainult ei jää ellu, vaid ka arenevad. Kasutagem Euroopa ettevõtlusvaimu täit potentsiaali ja viigem meie maailmajagu jõukuse ja innovatsiooni uutesse kõrgustesse. Tegutsemise aeg on nüüd käes.

Tutvuge EPP fraktsiooni nägemusega ühendatud ja turvalisest Euroopast, mis on majanduslikult tugev ja sotsiaalselt vastutustundlik. Me tahame tagada, et igal eurooplasel, olenemata tema taustast, oleks õiglane võimalus teenida elatist ja omaks võtta Euroopa eluviis. Lisateave EPP fraktsiooni prioriteetide kohta: Euroopa, mis kaitseb teid

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave