Yrittäjyyden ja pk-yritysten vahvistaminen: Eurooppa vauraammaksi

15.02.2024

Yrittäjyyden ja pk-yritysten vahvistaminen: Eurooppa vauraammaksi

Parrakas miespuolinen omistaja, jolla on piirustus, puhuu älypuhelimen kautta nojautuen työpöydälle

Euroopan pyrkimys taloudelliseen hyvinvointiin on yrittäjien käsissä. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat Euroopan talouden selkäranka. Pk-yritykset eivät ainoastaan luo työpaikkoja, vaan myös edistävät innovaatioita ja kasvua maanosamme joka kolkassa. On korkea aika muuttaa arvostuksemme teoiksi ja tarjota heille konkreettista tukea, jota he tarvitsevat menestyäkseen. Vain silloin voimme jatkaa Euroopan menestystarinoiden rakentamista pienyrityksistä globaaleihin markkinajohtajiin, kuten tapahtui ikonisten eurooppalaisten tuotemerkkien, kuten Bosch, Vespa tai Spotify, kanssa. Älkäämme unohtako, että useimmat Euroopan talouden suuret menestystarinat ovat alkaneet pk-yrityksistä. 

Euroopan talouden moottorin ytimessä ovat sisämarkkinat, voimatekijä, joka on nostanut BKT:ta asukasta kohti kaikissa jäsenvaltioissa. Emme voi kuitenkaan levätä saavutustemme varassa.

Meidän on murrettava jäljellä olevat esteet, saatettava päätökseen palvelujen sisämarkkinat ja vauhditettava energia- ja viestintämarkkinoiden yhdentymistä. EPP-ryhmä on sitoutunut paitsi taloudelliseen menestykseen, myös luomaan ympäristön, jossa yritykset voivat kukoistaa.

Sisämarkkinoiden täysi potentiaali voidaan saavuttaa vain, jos byrokratia ei tukahduta niitä. 

Jotta tämä visio toteutuisi, tarvitsemme enemmän kuin vain sanoja; tarvitsemme konkreettisia toimia. On hyvä alku, että Euroopan komissio on ottanut vastaan pitkäaikaisen vaatimuksemme pk-yritysten edustajasta, joka valvoo niiden etuja ja huolenaiheita. Nyt on seuraavan askeleen aika: tarvitsemme pk-yrityksistä vastaavan komissaarin, jolla on veto-oikeus kaikilla politiikan aloilla, jotta voimme varmistaa, ettei yrittäjyyden vapautta vaaranneta. 

Meillä on myös kolme keskeistä vaatimusta: Otetaan käyttöön EU:n kilpailukyvyn tarkistus ja perustetaan Euroopan neuvoa-antava kilpailukykylautakunta, joka on räätälöity erityisesti pk-yrityksille, ja jolla on todelliset valtuudet vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön. Leikatkaamme byrokratiaa vähentämällä sääntelytaakkaa kolmanneksella kaikilla aloilla rohkealla toimintasuunnitelmalla. Varmistakaamme, että EU:n lainsäädäntö edistää edelleen yrittäjyyden kasvua ottamalla käyttöön "sunset clause". Euroopan yritykset ansaitsevat nykyaikaisen ja tehokkaan lainsäädännön, joka pidetään ajan tasalla, ja jossa otetaan huomioon viimeaikainen kehitys. Meidän on laadittava säännöt, jotka vahvistavat, eivätkä estä. On aika estää yrittäjiä lähtemästä Euroopasta byrokraattisten esteiden vuoksi ja pitää yritykset menestymässä täällä Euroopassa. 

Investoinnit ovat myös avainasemassa. Meidän on vauhditettava EU:n pääomamarkkinoiden yhdentymistä tarjotaksemme pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet saada lainoja ja investointivaihtoehtoja, etenkin kun kuljemme kohti vihreää ja digitaalista siirtymää. Meidän on käynnistettävä investointisuunnitelma eurooppalaisten laadukkaiden työpaikkojen saamiseksi, ja kehotettava jäsenvaltioita investoimaan enemmän tutkimukseen ja kehitykseen sekä koulutukseen, ammattitaidon parantamiseen ja uudelleenkoulutukseen. Huomisen potentiaalin vapauttaminen alkaa huipputason koulutuksesta, jolla kehitetään korkeasti koulutettua työvoimaa tulevaisuutta varten. Älkäämme unohtako monimuotoisuuden voimaa: naiset muodostavat puolet EU:n väestöstä, mutta vain noin kolmannes EU:n itsenäisistä ammatinharjoittajista ja uusien yritysten omistajista. Tarvitsemme kohdennettuja rahoitusohjelmia lisätäksemme naisten johtamien start-up-yritysten osuutta erityisesti huippualoilla, kuten tekoäly. Liiketoimintaympäristön luominen, jossa on enemmän naisyrittäjiä, on ratkaisevan tärkeää Euroopan kilpailukyvyn ja innovoinnin kannalta. 

Kyse ei kuitenkaan ole vain sisäisestä kasvusta. Meidän on myös suojeltava yrittäjiämme ulkoisilta uhilta. Reilun ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön ylläpitämiseksi meidän on investoitava ydinliiketoimintoihimme, emmekä saa antaa kolmansien maiden napata parhaita innovaatioitamme. 

Euroopan pk-yrityksille ja yrittäjyydelle antama lupaus ei ole pelkkää puhetta: se on taloudellisen vaurautemme kulmakivi. Valtuuttamalla yrittäjiä, virtaviivaistamalla sääntöjä, helpottamalla rajat ylittävää liiketoimintaa, edistämällä innovaatioita ja tarjoamalla rahoituksen saatavuutta voimme avata tulevaisuuden, jossa yritykset eivät vain selviä vaan myös menestyvät. Hyödyntäkäämme Euroopan yrittäjähengen koko potentiaali ja viekäämme maanosamme vauraus ja innovaatiot uudelle tasolle. Aika toimia on nyt.

Tutustu EPP-ryhmän visioon yhtenäisestä ja turvallisesta Euroopasta, joka on taloudellisesti vahva ja sosiaalisesti vastuullinen. Haluamme varmistaa, että jokaisella eurooppalaisella on taustastaan riippumatta oikeudenmukainen mahdollisuus ansaita elantonsa ja omaksua eurooppalainen elämäntapa. Lue lisää EPP-ryhmän painopisteistä: Eurooppa, joka suojelee SINUA

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö