Styrkelse af iværksætteri og SMV'er: At skabe europæisk velstand

15.02.2024

Styrkelse af iværksætteri og SMV'er: At skabe europæisk velstand

Skægget mandlig ejer med tegning taler i smartphone, mens han læner sig op ad arbejdsbænk

Europas drivkraft for økonomisk fremgang ligger i hænderne på iværksættere. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er rygraden i Europas økonomi. SMV'er skaber ikke kun jobs, men de driver også innovation og vækst i alle hjørner af vores kontinent. Det er på høje tid, at vi omsætter vores beundring til handling og giver dem den støtte, de har brug for til at trives. Først da vil vi kunne fortsætte med at bygge på Europas succeshistorier, fra små virksomheder til globale markedsledere, som det var tilfældet med ikoniske europæiske brands som Bosch, Vespa eller Spotify. Lad os ikke glemme, at de fleste europæiske økonomiske mestre engang startede som SMV'er.

Kernen i Europas økonomiske motor er det indre marked, et kraftcenter, der har hævet BNP pr. indbygger på tværs af medlemsstaterne. Men vi kan ikke hvile på disse resultater. Vi skal nedbryde de resterende barrierer, færdiggøre det indre marked for tjenesteydelser og øge integrationen af energi- og kommunikationsmarkederne. EPP-gruppen er ikke kun forpligtet til økonomisk succes, men også til at skabe et miljø, hvor virksomheder kan blomstre. Det indre markeds fulde potentiale kan kun opnås, hvis det ikke kvæles af bureaukrati.

For at gøre denne vision til virkelighed har vi brug for mere end bare ord, vi har brug for konkrete skridt. Det er en god start, at Europa-Kommissionen har taget vores mangeårige opfordring til en SMV-repræsentant til at repræsentere deres interesser og bekymringer. Nu er det tid til det næste skridt: Vi har brug for en kommissær for SMV'er med vetoret over alle politikområder for at sikre, at iværksætternes frihed ikke bringes i fare.

Vi skal nedbryde de resterende barrierer, fuldføre det indre marked for tjenesteydelser og fremskynde integrationen af energi- og kommunikationsmarkederne. EPP-gruppen er ikke kun forpligtet til økonomisk succes, men også til at skabe et miljø, hvor virksomheder kan blomstre.

Vi har også tre centrale krav: Lad os indføre et EU-konkurrenceevnetjek og etablere et europæisk rådgivende konkurrenceevneråd, der er specielt skræddersyet til SMV'er, med reelle beføjelser til at påvirke EU-lovgivningen. Lad os skære igennem bureaukratiet ved at reducere den lovgivningsmæssige byrde med en tredjedel på tværs af alle sektorer med en modig handlingsplan. Lad os sikre, at EU-lovgivningen forbliver befordrende for iværksættervækst ved at indføre en "solnedgangsklausul". Europas virksomheder fortjener en moderne og effektiv lovgivning, der holdes opdateret og tager højde for alle nye udviklinger. Vi er nødt til at lave regler, der styrker, ikke hæmmer! Det er på tide at forhindre iværksættere i at forlade Europa på grund af bureaukratiske forhindringer og sørge for, at virksomhederne trives lige her i Europa.

Investering er også nøglen. Vi skal fremskynde integrationen af EU's kapitalmarkeder for at give SMV'er bedre adgang til lån og investeringsmuligheder, især når vi navigerer i den grønne og digitale omstilling. Vi er nødt til at lancere en investeringsplan for europæiske kvalitetsjob og opfordre medlemsstaterne til at investere mere i forskning og udvikling samt uddannelse, opkvalificering og omskoling. At frigøre morgendagens potentiale starter med uddannelse i topklasse, der former en højt kvalificeret arbejdsstyrke til fremtiden! Lad os ikke glemme styrken ved mangfoldighed: Kvinder udgør halvdelen af EU's befolkning, men kun omkring en tredjedel af EU's selvstændige og opstartsvirksomheder. Vi har brug for målrettede finansieringsprogrammer for at øge deltagelsen af kvindeledede start-ups, især inden for banebrydende områder som kunstig intelligens. At skabe et forretningsmiljø med flere kvindelige iværksættere er afgørende for europæisk konkurrenceevne og innovation.

Men det handler ikke kun om intern vækst. Vi er også nødt til at beskytte vores iværksættere mod trusler udefra. Vi er nødt til at investere i vores kerneforretninger og ikke lade tredjelande snuppe vores bedste innovationer for at opretholde et fair og konkurrencedygtigt erhvervsmiljø.

Europas løfte til små virksomheder og iværksættere er ikke bare snak: Det er hjørnestenen i vores økonomiske velstand. Ved at styrke iværksættere, strømline regler, lette grænseoverskridende handel, fremme innovation og give adgang til finansiering kan vi åbne op for en fremtid, hvor virksomheder ikke bare overlever, men også trives. Lad os udnytte det fulde potentiale i Europas iværksætterånd og drive vores kontinent til nye højder af velstand og innovation. Tiden til handling er nu.

Udforsk EPP-Gruppens vision for et forenet og sikkert Europa med økonomisk styrke og socialt ansvar. Vi ønsker at sikre, at alle europæere, uanset deres baggrund, har en fair chance for at tjene til livets ophold og omfavne den europæiske livsstil. Læs mere om EPP-Gruppens prioriteter: Et Europa, der beskytter DIG

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold