Ondernemerschap en kmo’s stimuleren: motor van Europese welvaart

15.02.2024

Ondernemerschap en kmo’s stimuleren: motor van Europese welvaart

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Bebaarde mannelijke eigenaar met blauwdruk die door slimme telefoon spreekt terwijl hij op werkbank leunt

Europa’s streven naar economische welvaart ligt in de handen van ondernemers. Kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen immers de ruggengraat van de Europese economie. Niet alleen creëren kmo’s banen, ze bevorderen ook innovatie en groei in heel Europa. Hoog tijd dat we onze bewondering voor kmo’s omzetten in actie, en hen ondersteunen om te groeien. Alleen zo zullen we in staat zijn om verder te bouwen aan de vele succesverhalen die Europa rijk is. Dat gaat van kleine bedrijven tot wereldwijde marktleiders. Denk daarbij aan Europese iconen zoals Bosch, Vespa of Spotify. De meeste onder deze giganten zijn ooit begonnen als kmo.  

De interne markt is het hart van de Europese economie. De interne markt wist het bbp per hoofd van de bevolking naar omhoog te brengen in de EU-lidstaten. Toch mogen deze prestaties geen eindpunt zijn. 

We moeten overgebleven barrières slopen, de interne markt voor diensten voltooien en de integratie van energie- en communicatiemarkten opvoeren. De EVP-fractie focust daarbij niet enkel op de economische kant, maar ook op de creatie van een gunstig klimaat voor kmo’s: de interne markt zal pas gerealiseerd worden als de bureaucratie teruggedrongen wordt.

Om dit opzet te doen slagen, hebben we concrete plannen nodig. We zijn dankbaar dat de Europese Commissie onze oproep om een kmo-gezant in het leven te roepen heeft overgenomen. Tijd voor een volgende stap: we hebben een Europese Commissaris nodig die zich toelegt op de bekommernissen van kmo’s, met vetorecht in alle domeinen die ondernemingsvrijheid in het gevaar brengt.  

We hebben drie vereisten: introduceer een EU-concurrentietoets en een Europees adviesorgaan voor concurrentievermogen dat specifiek is afgestemd op kmo’s. Deze moeten over bevoegdheden beschikken om EU-wetgeving te beïnvloeden. Dring daarnaast bestaande bureaucratische regels terug door een gedurfd actieplan op poten te zetten. En laat ons tot slot zorgen dat EU-wetgeving ten dienste staat van ondernemingsgroei in Europa, door een uitdovingsclausule te creëren. Bedrijven in Europa verdienen een moderne wetgeving die up-to-date gehouden wordt en rekening houdt met ontwikkelingen in de sector. Regels dienen immers om ons te helpen, niet om ons tegen te werken! Als we willen zorgen dat ondernemers niet langer Europa verlaten, dan zullen we deze bureaucratische hindernissen dus moeten wegwerken. Dat leidt uiteindelijk tot meer welvaart in Europa.  

Ook investeringen zijn essentieel. We moeten de integratie van de kapitaalmarkten van de Eu versnellen om kmo’s betere toegang tot leningen te bieden. In tijden van groene en digitale transitie is dat des te urgenter. Een investeringsplan voor Europese kwaliteitsbanen kan lidstaten aansporen om meer in te zetten op ontwikkeling en onderwijs, bijscholing en omscholing. Dit potentieel van morgen begint met een goed onderwijs, waarin we de beroepsbevolking van morgen opleiden. Laten we de kracht van diversiteit ook niet vergeten: de helft van de Europese bevolking zijn vrouwen, maar slechts een derde van alle ondernemers is vrouwelijk! Met gerichte financieringsprogramma’s kunnen vrouwen gestimuleerd worden om de stap naar ondernemerschap te zetten, vooral in baanbrekende sectoren zoals artificiële intelligentie. Deze vrouwelijke ondernemers zijn cruciaal voor het concurrentievermogen van de Europese Unie.  

Het gaat echter niet alleen om interne groei. We moeten onze ondernemers ook beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. We moeten investeren in onze kernbedrijven en derde landen niet toestaan onze beste innovaties op te kopen, om een eerlijke en concurrerende zakelijke omgeving te behouden. 

Dit zijn niet enkel praatjes: ondernemers zijn de hoeksteen en de motor van onze economische welvaart. Door ondernemers te ondersteunen, regels te vereenvoudigen, grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken, innovatie te bevorderen en financiële toegang te voorzien, ontgrendelen we een toekomst waarin bedrijven niet alleen overleven, maar ook groeien. Laat ons dit potentieel van ondernemerschap in Europa ten volle benutten. Tijd voor actie!  

Ontdek de visie van de EVP-Fractie voor een verenigd en veilig Europa met economische kracht en sociale verantwoordelijkheid. We willen ervoor zorgen dat elke Europeaan, ongeacht zijn achtergrond, een eerlijke kans heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en de Europese manier van leven te omarmen. Lees meer over de prioriteiten van de PPE-Fractie: Een Europa dat JOU beschermt

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud