Podpora podnikání a malých a středních podniků: Podpora evropské prosperity

15.02.2024

Podpora podnikání a malých a středních podniků: Podpora evropské prosperity

Vousatý muž s plánem mluví přes chytrý telefon a opírá se o pracovní stůl

Hospodářská prosperita Evropy je v rukou podnikatelů. Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří evropského hospodářství. Nejenže vytvářejí pracovní místa, ale jsou také motorem inovací a růstu. Je nejvyšší čas, abychom svůj respekt k nim proměnili v činy a poskytli jim podporu, kterou potřebují k tomu, aby se jim dařilo. Jen tak budeme moci i nadále stavět na úspěšných příbězích Evropy, od malých podniků až po lídry globálního trhu, jako tomu bylo v případě ikonických evropských značek, jako jsou Bosch, Vespa nebo Spotify. Nezapomínejme, že většina evropských hospodářských šampionů kdysi začínala jako malé a střední podniky. 

Srdcem evropského hospodářského motoru je jednotný trh, který je hnacím motorem a díky němuž se zvýšil HDP na obyvatele ve všech členských státech. Na těchto úspěších však nemůžeme spočinout.

Musíme odstranit zbývající překážky, dokončit jednotný trh služeb a zintenzivnit integraci energetického a komunikačního trhu. Skupina EPP usiluje nejen o hospodářský úspěch, ale také o vytvoření prostředí, v němž mohou prosperovat podniky.

Plného potenciálu jednotného trhu lze dosáhnout pouze tehdy, nebude-li potlačován byrokracií. 

Aby se tato vize stala skutečností, potřebujeme více než jen slova, potřebujeme konkrétní kroky. Je dobrým začátkem, že Evropská komise přijala naši dlouhodobou výzvu k vytvoření funkce vyslance pro malé a střední podniky, který by zastupoval jejich zájmy a obavy. Nyní je čas na další krok: potřebujeme komisaře pro malé a střední podniky s právem veta ve všech oblastech politiky, abychom zajistili, že svoboda podnikání nebude ohrožena. 

Máme také tři základní požadavky: Zavedeme kontrolu konkurenceschopnosti EU a zřídíme Evropský poradní výbor pro konkurenceschopnost, který bude speciálně přizpůsoben malým a středním podnikům a bude mít pravomoc ovlivňovat právní předpisy EU. Zkraťme byrokracii tím, že snížíme regulační zátěž o třetinu ve všech odvětvích pomocí odvážného akčního plánu. Zajistěme, aby právní předpisy EU i nadále podporovaly růst podnikání, a to zavedením "doložky o ukončení platnosti". Evropské podniky si zaslouží moderní a účinné právní předpisy, které jsou neustále aktualizovány a zohledňují veškerý nový vývoj. Musíme vytvořit pravidla, která budou posilovat, nikoliv brzdit! Je načase zabránit podnikatelům, aby opouštěli Evropu kvůli byrokratickým překážkám, a udržet prosperující podniky přímo v Evropě. 

Klíčové jsou také investice. Musíme urychlit integraci kapitálových trhů EU, abychom malým a středním podnikům poskytli lepší přístup k úvěrům a investičním možnostem, zejména v době, kdy se pohybujeme v oblasti ekologického a digitálního přechodu. Musíme zahájit investiční plán pro kvalitní evropská pracovní místa a vyzvat členské státy, aby více investovaly do výzkumu a vývoje, jakož i do vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Uvolnění potenciálu zítřka začíná u špičkového vzdělávání dnes. To formuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu pro budoucnost! Nezapomínejme na sílu rozmanitosti: ženy tvoří polovinu obyvatelstva EU, ale jen asi třetinu samostatně výdělečně činných osob a majitelů začínajících podniků v EU. Potřebujeme cílené programy financování, abychom zvýšili účast začínajících podniků vedených ženami, zejména v nejmodernějších oborech, jako je umělá inteligence. Vytvoření podnikatelského prostředí s větším počtem žen-podnikatelek má zásadní význam pro evropskou konkurenceschopnost a inovace. 

Nejde však jen o vnitřní růst. Musíme naše podnikatele také chránit před vnějšími hrozbami. Musíme investovat do klíčových podniků a nedovolit třetím zemím, aby se zmocnily našich nejlepších inovací, abychom zachovali spravedlivé a konkurenceschopné podnikatelské prostředí. 

Příslib Evropy malým podnikům a podnikání nejsou jen řeči: Jsou základním kamenem naší hospodářské prosperity. Posílením postavení podnikatelů, zefektivněním předpisů, usnadněním přeshraničního podnikání, podporou inovací a zajištěním přístupu k financování můžeme otevřít budoucnost, v níž podniky nejen přežijí, ale budou také prosperovat. Využijme plný potenciál evropského podnikatelského ducha a vyveďme náš kontinent k novým výšinám prosperity a inovací. Musíme začít právě teď. 

Seznamte se s vizí skupiny EPP pro sjednocenou a bezpečnou Evropu s ekonomickou silou a sociální odpovědností. Chceme zajistit, aby každý Evropan bez ohledu na svůj původ měl spravedlivou šanci vydělat si na živobytí a přijmout evropský způsob života. Přečtěte si více o prioritách skupiny EPP: Evropa, která chrání VÁS

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Přečtěte si více
aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Přečtěte si více
a group of people working in a technical workshop
podcast
Přečtěte si více
Podcast picture
podcast
Přečtěte si více
Laboratorní technik se dívá do mikroskopu při zkoumání genomového vzorku během výzkumu v laboratoři.
news
Přečtěte si více