Zmiana w celu utrzymania wysokich standardów

Światowa gospodarka niesie nowe wyzwania dla europejskiego modelu społecznego: konkurencję opartą na niskich standardach społecznych i środowiskowych w krajach trzecich, nowe sposoby pracy opracowane przez gigantów technologii cyfrowej oraz praktyki unikania płacenia podatków, które umożliwiły przedsiębiorstwom funkcjonowanie na terenie Europy bez płacenia podatków tam, gdzie prowadzą one działalność gospodarczą.

Uważamy, że najlepszym sposobem na sprostanie tym nowym wyzwaniom nadal pozostaje społeczny model gospodarki rynkowej.

Innowacje przynoszą zmiany, ale Europa może sprawić, że zmiany te będą korzystne dla Europejczyków. Postęp w dziedzinie e-zdrowia, transportu zintegrowanego, inteligentnego planowania miast, zrównoważonego rolnictwa czy włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa mają na celu sprawienie, by innowacje służyły ludziom. Lęk przed innowacyjnością cechuje przestarzałe siły polityczne. Grupa EPL wychodzi naprzeciw innowacjom, koncentrując się na środkach, które zagwarantują, że nikt nie pozostanie w tyle.

Pięć punktów na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa

Pracujemy nad uczciwymi umowami o wolnym handlu, które są zgodne z naszymi standardami społecznymi i prawami konsumentów oraz zapobiegają nieuczciwym praktykom handlowym krajów trzecich, mogącym negatywnie wpływać na miejsca pracy w Europie.

Pracujemy nad stworzeniem w Europie odpowiedniego otoczenia dla rozwoju gospodarki cyfrowej i rozwijania nowych modeli biznesowych, jednocześnie pilnując, by pracownicy z branży technologii cyfrowych mieli zagwarantowany taki sam poziom ochrony jak osoby pracujące w sektorach tradycyjnych.

Pracujemy nad zabezpieczeniem dla osób, których miejsca pracy są zagrożone ze względu na cyfryzację, jednocześnie traktując priorytetowo edukację, uczenie się przez całe życie i umiejętności cyfrowe, tak aby ludzie mogli pozostać na rynku pracy.

Dążymy do zapewnienia solidarności międzypokoleniowej poprzez unikanie nadmiernego zadłużenia przyszłych pokoleń i obronę sprawiedliwych emerytur dla osób starszych.

Dążymy do tego, by przedsiębiorstwa z branży technologii cyfrowych działały według tych samych zasad, co firmy tradycyjne, staramy się położyć kres unikaniu opodatkowania i sprawić, by przedsiębiorstwa płaciły podatki w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.