Spremembe za zagotovitev visokih standardov

Svetovno gospodarstvo je prineslo nove izzive za evropski družbeni model: konkurenčnost na podlagi nizkih socialnih in okoljskih standardov v tretjih državah, novi načini dela, ki so jih razvili digitalni velikani, ter prakse izogibanja plačilu davkov, ki omogočajo podjetjem poslovanje na evropskih tleh brez plačila davkov, kjer opravljajo gospodarsko dejavnost.

Menimo, da model socialno tržnega gospodarstva še vedno zagotavlja najboljše odgovore na te nove izzive.

Inovacije prinašajo spremembe, vendar Evropa lahko zagotovi, da bodo te spremembe koristile Evropejcem. Nadaljnji napredek na področju e-zdravja, povezanega prometa, pametnega načrtovanja mest, trajnostnega kmetijstva ali vključevanje invalidov, vse to so primeri inovacij v korist ljudi. Strah pred inovacijami je za zastarele politične sile. Skupina ELS podpira inovacije in pripravlja ukrepe za zagotovitev, da nihče ne bo prezrt.

Pet točk za pravičnejšo družbo

Prizadevamo si za pravične sporazume o prosti trgovini, ki upoštevajo naše socialne standarde in pravice potrošnikov ter preprečujejo nepoštene trgovinske prakse tretjih držav, ki bi lahko škodovale evropskim delovnim mestom.

Prizadevamo si za oblikovanje ustreznega okolja za rast digitalnega gospodarstva v Evropi in razvoj novih poslovnih modelov, da bi se delavcem v digitalni industriji zagotovila enaka raven zaščite, kot jo imajo delavci v tradicionalnih sektorjih.

Prizadevamo si za varnostno mrežo za tiste, katerih delovna mesta so ogrožena zaradi digitalizacije, pri čemer namenjamo prednost izobraževanju, vseživljenjskemu učenju in digitalni pismenosti, kar bo ljudem omogočilo ostati na trgu dela.

S preprečevanjem dodatne zadolženosti za prihodnje generacije in zagovarjanjem pravičnih pokojnin za starejše si prizadevamo za zagotovitev medgeneracijske solidarnosti.

Prizadevamo si zagotoviti, da bodo digitalna podjetja upoštevala ista pravila kot tradicionalna podjetja, prenehala z izogibanjem plačilu davkov ter jih plačala, kjer opravljajo gospodarsko dejavnost.


Related content

Za kaj si prizadevamo

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev

VRH