Αλλαγή σε ασφαλή υψηλά πρότυπα

Η παγκόσμια οικονομία δημιούργησε νέες προκλήσεις στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο: ανταγωνισμό που βασίζεται σε χαμηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε τρίτες χώρες, νέους τρόπους εργασίας που αναπτύσσονται από τους ψηφιακούς κολοσσούς και πρακτικές φοροδιαφυγής που επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς να πληρώνουν φόρους όταν εκτελούν την οικονομική τους δραστηριότητα.

Πιστεύουμε ότι το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τόπος για την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων.

Η καινοτομία φέρνει αλλαγές, αλλά η Ευρώπη μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτές οι αλλαγές θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων. Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, των συνδεδεμένων μεταφορών, του έξυπνου πολεοδομικού σχεδιασμού, της βιώσιμης γεωργίας ή της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στοχεύουν στο να καταστήσουν την καινοτομία λειτουργική για τους ανθρώπους. Μόνο οι απαρχαιωμένες πολιτικές δυνάμεις φοβούνται την καινοτομία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ αγκαλιάζει την καινοτομία, ενώ εξετάζει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα αδικηθεί.

Πέντε σημεία για μια πιο δίκαιη κοινωνία

Εργαζόμαστε για δίκαιες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που σέβονται τα κοινωνικά μας πρότυπα και τα δικαιώματα των καταναλωτών και εμποδίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών που ενδέχεται να βλάψουν τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον στην Ευρώπη για να αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία, καθώς και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στον ψηφιακό κλάδο απολαμβάνουν ίση προστασία με τους εργαζόμενους στους παραδοσιακούς κλάδους.

Επεξεργαζόμαστε ένα δίχτυ ασφαλείας για εκείνους των οποίων οι θέσεις εργασίας απειλούνται εξαιτίας της ψηφιοποίησης, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την ψηφιακή μόρφωση, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, αποφεύγοντας την αύξηση χρέους για τις μελλοντικές γενιές και υπερασπιζόμενοι δίκαιες συντάξεις για τους ηλικιωμένους.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ψηφιακές εταιρείες θα τηρήσουν τους ίδιους κανόνες με τις παραδοσιακές εταιρείες, να τερματίσουμε τη φοροδιαφυγή και να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις να πληρώνουν κατά την εκτέλεση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Μια δίκαιη συμφωνία για την Ευρώπη