Euroopale õiglane tehing

Võimalus tagada kõrged standardid

Üleilmne majandus on toonud Euroopa ühiskonna mudelile uusi väljakutseid: madalatel sotsiaalsetel ja keskkondlikel standarditel põhinev konkurents kolmandates riikides, digitaalhiidude välja arendatud uued töötamis- ja maksude vältimise viisid, mis võimaldavad neil tegutseda Euroopa pinnal, maksmata makse seal, kus toimub nende majanduslik tegevus.

Me usume, et sotsiaalse turumajanduse mudel on jätkuvalt parim vastus nende väljakutsetega tegelemiseks.

Uuendus toob kaasa muudatusi, kuid Euroopa saab hoolitseda selle eest, et need muudatused on Euroopa hüvanguks. Uued edusammud e-tervise, ühendatud transpordi, nutika linnaplaneerimise, jätkusuutliku põllumajanduse või puuetega inimeste kaasamise valdkonnas astutakse kõik selleks, et panna uuenduslikkus tööle inimeste hüvanguks. Karta uuenduslikkust on omane aegunud poliitilistele jõududele. ERP fraktsioon aga võtab omaks uuenduslikkuse, tehes tööd meetmete kallal, mis tagaksid, et mitte kedagi ei jäeta maha.

Õiglasema ühiskonna viis sammu

Me töötame õiglaste vabakaubanduslepete kallal, mis austaksid meie sotsiaalseid standardeid ning tarbijaõigusi ja takistaksid ebaausate kaubandusvõtete kasutamist kolmandatest riikidest, mis võiksid kahjustada Euroopa töökohti.

Töötame selle nimel, et Euroopas oleks sobiv keskkond digitaalmajanduse kasvamiseks ja uute ärimudelite arenemiseks. Samal ajal tagame, et digitaalses tööstuses oleksid töötajad samamoodi kaitstud nagu traditsioonilistes sektorites.

Töötame turvavõrgu loomise kallal neile, kelle töökohad on digitaliseerimise tõttu ohus, seades samas esikohale hariduse, elukestva õppe ja digitaalse kirjaoskuse, et inimesed saaksid tööjõuturul püsida.

Töötame tagamaks põlvkondadevahelist solidaarsust, vältides täiendavat võlgu tulevaste põlvkondade arvelt ja kaitstes eakate õiglast pensionit.

Me töötame selle nimel, et digitaalsed ettevõtted tegutseksid samade reeglite alusel kui traditsioonilised ettevõtted ja lõppeks maksude vältimine. Ettevõtted tuleb panna maksma seal, kus toimub nende majanduslik tegevus tegelikult.

Related Content

No result

Seotud väljaanded

No result

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME