Pokyčiai, užtikrinantys aukštus standartus

Pasaulio ekonomika metė naujus iššūkius Europos visuomenės modeliui – tai konkurencija, grindžiama menkais socialiniais ir aplinkosaugos standartais trečiosiose šalyse, skaitmeninių milžinų sukurti darbo modeliai bei mokesčių vengimo praktika, kuri leidžia įmonėms vykdyti verslą Europoje nemokant mokesčių.

Mes manome, kad socialinės rinkos ekonomikos modelis yra geriausias būdas įveikti šiuos sunkumus.

Naujovės lemia pokyčius, bet Europa gali užtikrinti, kad šie pokyčiai būtų naudingi europiečiams. Pasiekimai e. sveikatos, sujungtojo transporto, išmaniojo miestų planavimo, tvaraus ūkininkavimo ar neįgaliųjų įtraukties srityse – tai žmonėms naudingos naujovės. Naujovių baiminasi tik senamadiškos politinės jėgos. ELP frakcija skatina inovacijas ir kuria priemones, padėsiančias mums neatsilikti.

Penki punktai sąžiningesnei visuomenei kurti

Mes rengiame sąžiningos ir laisvos prekybos sutartis, kuriose atsižvelgiama į mūsų socialinius standartus ir vartotojų teises, bet kuriomis užkertamas kelias nesąžiningai prekybai iš trečiųjų šalių, galinčiai pakenkti europiečių darbo vietoms.

Mes siekiame Europoje sukurti tinkamą aplinką, kurioje galėtų augti skaitmeninė ekonomika, būtų vystomi nauji verslo modeliai užtikrinant, kad skaitmeninės pramonės darbuotojai turėtų tokią pat apsaugą, kaip ir dirbantys tradicinėse ekonomikos srityse.

Mes kuriame apsaugos tinklą tiems, kurių darbo vietoms dėl skaitmeninimo kyla pavojus, teikdami pirmenybę švietimui, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi ir skaitmeniniam raštingumui, kad žmonės galėtų išlikti darbo rinkoje.

Siekiame užtikrinti solidarumą tarp kartų– išvengti naujų skolų būsimoms kartoms ir apginti sąžiningas pensijas vyresniesiems.

Stengiamės, kad skaitmenines paslaugas teikiančios įmonės veiktų pagal tokias pat taisykles kaip ir tradicinės, norime užkirsti kelią mokesčių vengimui ir priversti įmones mokėti mokesčius ten, kur jos vykdo ekonominę veiklą.

19.10.2018

Teisingas sprendimas Europai