Reilu diili Euroopalle

Muutos korkeiden standardien varmistamiseksi

Maailmantalous on tuonut Euroopan yhteiskuntamallille uusia haasteita: mataliin sosiaali- ja ympäristöstandardeihin perustuva kilpailu kolmansissa maissa, digitaalialan jättien kehittämät uudet työskentelytavat ja veronvälttelykäytännöt, joiden avulla yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa maksamatta veroja sinne, missä niiden taloudellinen toiminta on.

Meidän mielestämme näihin uusiin haasteisiin voidaan edelleen vastata parhaiten sosiaalisen markkinatalouden mallilla.

Innovointi tuo muutoksia, mutta EU voi varmistaa, että nämä muutokset hyödyttävät eurooppalaisia. Sähköisen terveydenhuollon, verkottuneen liikenteen, älykkään kaupunkisuunnittelun, vastuullisen viljelyn tai vammaisten henkilöiden osallisuuden uusissa edistysaskelissa on kyse juuri siitä, että innovaatiot saadaan toimimaan ihmisten hyväksi. Innovaatiota pelkäävät vain vanhentuneet poliittiset voimat. EPP-ryhmä suhtautuu innovointiin myönteisesti ja laatii toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kukaan ei jää jälkeen.

Entistä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan viisi tekijää

Pyrimme tekemään oikeudenmukaisia vapaakauppasopimuksia, joissa noudatetaan sosiaalistandardejamme ja kuluttajien oikeuksia sekä estetään kolmansien maiden hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, jotka voisivat olla haitallisia eurooppalaisille työpaikoille.

Pyrimme luomaan Euroopassa sopivan ympäristön, jossa digitaalitalous voi kasvaa ja uudet liiketoimintamallit kehittyä, ja varmistamaan, että digitaalitalouden työntekijöiden suojan taso on sama kuin perinteisillä aloilla.

Pyrimme saamaan aikaan turvaverkon niille, joiden työpaikkoja digitalisaatio uhkaa, ja asetamme tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiksi koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja digitaalisen lukutaidon, jotta ihmiset voivat pysyä työmarkkinoilla

Pyrimme varmistamaan ylisukupolvisen solidaarisuuden välttämällä lisävelan ottoa tulevien sukupolvien puolesta ja puolustamalla oikeudenmukaisia eläkkeitä iäkkäiden puolesta.

Pyrimme varmistamaan, että digitaalialan yritysten on noudatettava samoja sääntöjä kuin perinteisten yritysten, verojen välttely lopetetaan ja yritykset maksavat veroja sinne, missä niiden taloudellinen toiminta on.

Related Content

No result

Asiaan liittyvät julkaisut

No result

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Oikeus- & sisäasiat

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME