Schimbare pentru a asigura standarde înalte

Economia globală a adus provocări noi pentru modelul societal european: competiția bazată pe standardele sociale și de mediu scăzute din terțe țări, metodele noi de lucru dezvoltate de giganții digitali și practicile de evitare a taxelor care permit societăților să facă afaceri pe teren european fără a plăti taxe acolo unde își desfășoară activitatea economică.

Credem că modelul economiei de piață sociale este încă cel mai bun pentru a răspunde acestor provocări noi.

Inovația aduce schimbări, dar Europa se poate asigura că aceste schimbări sunt în beneficiul europenilor. Progresele noi în e-sănătate, transport conectat, planificare urbană inteligentă, agricultură durabilă sau incluziune pentru persoanele cu handicap se referă toate la implementarea inovației pentru oameni. Frica de inovație este pentru forțele politice depășite. Grupul EPP îmbrățișează inovația, implementând măsuri pentru a se asigura că nimeni nu rămâne în urmă.

Cinci puncte pentru o societate mai echitabilă

Lucrăm cu contracte de comerț liber și echitabil care respectă standardele noastre sociale și drepturile consumatorilor și care previn practicile de comerț neechitabil din terțele țări care pot prejudicia locurile de muncă europene.

Depunem eforturi pentru a crea mediul corect în Europa pentru ca economia digitală și modelele noi de afaceri să se dezvolte, asigurându-ne că angajații din industria digitală se bucură de un nivel egal de protecție precum cei din sectoarele tradiționale.

Lucrăm la o plasă de siguranță pentru cei ale căror locuri de muncă sunt amenințate din cauza digitalizării, acordând prioritate în același timp educației, învățării continue și alfabetizării digitale astfel încât oamenii să poată rămâne pe piața muncii.

Depunem eforturi pentru a asigura solidaritatea intergenerațională evitând datoria mai mare pentru generațiile viitoare și apărând pensiile echitabile pentru vârstnici.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că societățile digitale respectă aceleași reguli ca și societățile tradiționale, încheiem evitarea taxelor și punem societățile să plătească acolo unde își desfășoară activitatea economică.