Méltányos ajánlat Európa számára

Változás a magas színvonal biztosításához

A globális gazdaság új kihívásokat hozott az európai társadalmi modell számára: a harmadik országokban tapasztalható alacsony társadalmi és környezetvédelmi normákon alapuló verseny, a digitális óriások által kifejlesztett új munkamódszerek, valamint az adóelkerülés gyakorlatai, amelyek lehetővé tették a vállalkozások számára, hogy üzleti tevékenységet folytassanak Európában anélkül, hogy ott fizessenek adót, ahol gazdasági tevékenységüket folytatják.

Úgy véljük, hogy a szociális piacgazdaság modellje továbbra is a legalkalmasabb arra, hogy reagáljon ezekre az új kihívásokra.

Az innováció változásokat hoz, Európa azonban biztosíthatja, hogy ezek a változások az európaiak javát szolgálják. Az e-egészségügy, az összekapcsolt közlekedés, az intelligens városfejlesztés, a fenntartható gazdálkodás vagy a fogyatékkal élők integrációjának elősegítése terén elért előrelépések mind azt célozzák, hogy az innováció az emberek javát szolgálja. Az innovációtól való félelem az elavult politikai erők sajátja. Az EPP Képviselőcsoport felkarolja az innovációt olyan intézkedések kidolgozásával, amelyek biztosítják, hogy senki ne maradjon le.

Öt pont a tisztességesebb társadalomért

Olyan méltányos szabadkereskedelmi megállapodásokat dolgozunk ki, amelyek tiszteletben tartják társadalmi normáinkat és fogyasztói jogainkat, és megakadályozzák a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek árthatnak az európai munkahelyeknek.

Arra törekszünk, hogy megfelelő európai környezetet teremtsünk a digitális gazdaság fejlődéséhez és új üzleti modellek kialakításához, biztosítva, hogy a digitális iparban dolgozó munkavállalók egyenlő mértékű védelmet élvezzenek, mint a hagyományos ágazatok munkavállalói.

Egy biztonsági háló kialakításán dolgozunk azok számára, akiknek a munkahelyét fenyegeti a digitalizáció, eközben pedig prioritásként kezeljük az oktatást, az egész életen át tartó tanulást és a digitális jártasságot, hogy az emberek képesek legyenek a munkaerőpiacon maradni.

A nemzedékek közötti szolidaritás biztosítására törekszünk, hogy elkerüljük a következő generációk adósságainak növekedését, és megvédjük az idősek méltányos nyugdíját.

Célunk, hogy a digitális vállalatokra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a hagyományos vállalatokra, felszámoljuk az adóelkerülést, és hogy a vállalatok ott fizessenek, ahol a gazdasági tevékenységüket végzik.

Related Content

hirek 17.09.2013 - 7:30
news 17.09.2013 - 7:30
JOGI ÜGYEK ÉS BELÜGYEK

A roma nők társadalmi integrációja

"Az európai intézményeknek, a tagállamoknak, valamint a helyi hatóságoknak...

Kapcsolódó kiadványok

No result

Amit képviselünk

Költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatás

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

Gazdaság, munkahelyek és a környezet

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG