Kultura i Edukacja

Pogłębianie wiedzy i upowszechnianie kultury

Zakres kompetencji komisji jest dość szeroki, jako że komisja pracuje nad sprawami związanymi z polityką audiowizualną, kulturalnymi i edukacyjnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego, polityką młodzieżową, rozwojem polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki, a także polityką informacyjną i polityką dotyczącą środków przekazu.

Grupa EPL chce wzmocnić główny cel UE: łączenie ludzi. W ramach naszej inicjatywy DiscoverEU, rozpoczętej w 2018 r., dokonano już znacznych inwestycji w przyszłość Europy przez przyznanie bezpłatnego biletu 15 000 młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat, aby umożliwić im odkrywanie naszego kontynentu podróżując koleją.

Wspieramy również wszystkie projekty Parlamentu Europejskiego mające na celu pogłębianie wiedzy i upowszechnianie kultury, w tym program Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, inicjatywę „Kreatywna Europa”, która wspiera sektor kultury i sektor kreatywny oraz program Europa dla Obywateli.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

informacje 24.03.2014 - 8:00
news 24.03.2014 - 8:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Erasmus+ stawia ludzi na pierwszym miejscu

Moje córki skończą w tym roku 8 i 10 lat. Już niedługo będą mogły wziąć udział w największym w historii programie&...