Sprawy Podatkowe

FISC

Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC), powołana pod zwierzchnictwem Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), zajmie się wszystkimi kwestiami dotyczącymi podatków.

Grupa EPL oczekuje, że na pracach podkomisji zaważą tak istotne tematy jak opodatkowanie świata cyfrowego. Obecny sposób opodatkowania przedsiębiorstw w dużym stopniu zależy od fizycznej obecności, która nie odpowiada realiom ery cyfrowej, w której dziś żyjemy. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mogli liczyć na międzynarodową współpracę w ramach OECD, aby wypracować spójny system opodatkowania np. gigantów technologicznych z USA – takich jak Google, Amazon, Facebook i Apple – ale powinniśmy być gotowi na znalezienie własnego, unijnego, rozwiązania, jeżeli nie uda się wypracować szerszego porozumienia międzynarodowego. Podkomisja w swoich pracach położy również szczególny nacisk na walkę z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, a także na przejrzystość finansową do celów podatkowych.

Podkomisja do Spraw Podatkowych liczy 30 członków, z czego 8 z Grupy EPL.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

No result