Rolnictwo i Rozwój Wsi

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe

Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wspólnej polityki rolnej i innych ważnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i Radą oraz innymi instytucjami UE i zainteresowanymi stronami.

Grupa EPL stara się o silniejszą politykę rolną UE, przeznaczanie na nią odpowiednich funduszy oraz o nowe zrównoważone i wydajne metody w celu zapewnienia lokalnej produkcji żywności w  gospodarstwach rodzinnych oraz wspierania młodych rolników w ich dążeniu do zapewniania przyszłości dla produkcji żywności w Europie.

Wspieramy również 600 tys. pszczelarzy w UE,  apelując o zaprzestanie podrabiania miodu oraz o jasne, oparte na nauce podejście do zarządzania pozwoleniami na różne substancje chemiczne, które mogą mieć wpływ na zdrowie pszczół.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

więcej na temat

No result