Buitenlandse zaken

Over de grenzen van Europa heen kijken

Onze Werkgroep buitenlands beleid heeft invloed op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Zij stelt verslagen op over de besteding van Europese middelen en ondersteunt het Europees Parlement bij het nemen van beslissingen over internationale overeenkomsten. Zij heeft het voortouw genomen bij EU-initiatieven om de buitengrenzen van de EU te beveiligen. In dit verband heeft zij gepleit en zich actief ingezet voor de oprichting van een Europese defensie-unie en visumliberalisering. De landen van de Westelijke Balkan vormen eveneens een van onze prioriteiten. We willen deze landen in de EU integreren door hervormingen te stimuleren, om zo de rechtsstaat te garanderen, corruptie te bestrijden en een onafhankelijke rechtelijke macht te waarborgen.

Voorzitter

Commissies in de werkgroepen

Buitenlandse zaken

Versterking van de betrekkingen met derde landen De commissie volgt kwesties op het gebied van mensenrechten in derde landen nauwgezet,...

Internationale handel

Een gewetensvol handelsbeleid Het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement (EP) een doorslaggevende rol gegeven bij het bepalen van het...

Mensenrechten

Mensenrechten centraal stellen in het beleid De Europese Unie zet haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, in...

Ontwikkelingssamenwerking

Beïnvloeding van EU-ontwikkelingshulp In praktische zin is deze commissie verantwoordelijk voor besluiten over de begroting voor EU...

Veiligheid en defensie

Handhaving van de stabiliteit in het nabuurschap van de EU In praktische zin verleent deze commissie bijstand aan de Commissie buitenlandse...

Verwant standpunt

Buitenlandse zaken

Related Position Papers

publicaties 02.10.2015

De externe dimensie van energiezekerheid

DOELSTELLINGEN Ons doel bestaat erin de continuïteit van de externe energievoorziening naar de Europese Unie te...

publicaties 28.04.2015

Terrorismebestrijdingspact van de EVP-Fractie

Voorkomen van radicalisering en versterken van het de-radicaliseringsproces In onze strategie leggen we...

publicaties 23.02.2015

Het antwoord van de EU op de crisis in Oekraïne

De bevolking van Oekraïne heeft zich bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 26 oktober...

Contact

  • Juan SALAFRANCA
  • Adjunct-secretaris-generaal en directeur, Extern Beleid - Commissies, beleidsadviseur Delegaties voor de betrekkingen met Midden-Amerika, de Andesgemeenschap, Mercosur, Mexico, Chili en EuroLat
  • +32 2 2846355