Ekonomija tas-suq soċjali li jimpurtaha, il-viżjoni tal-Grupp tal-PPE għall-politika soċjali Ewropea

21.02.2024

Ekonomija tas-suq soċjali li jimpurtaha, il-viżjoni tal-Grupp tal-PPE għall-politika soċjali Ewropea

Avviż importanti
Dan id-dokument ġie tradott awtomatikament.
Uri l-verżjoni oriġinali
Trainees watching confident male carpenter cutting with electric saw in workshop

Minn karozzi u farmaċewtiċi għal data u teknoloġija avvanzata, l-UE tipproduċi oġġetti li jiswew triljuni ta' Euro kull sena. Il-kumpaniji tagħna jikkompetu b'suċċess madwar id-dinja: bl-Unjoni Ewropea tammonta għal 16% tal-kummerċ dinji. L-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju tagħna jimpjegaw kważi 100 miljun ruħ. Mill-fdalijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija u l-qerda li ħallew l-awtokraziji, id-Demokristjani bnew Ekonomija tas-Suq Soċjali li taqbel mal-ambizzjonijiet tad-demokraziji tagħna. L-Ekonomija tas-Suq Soċjali hija logħba ġusta fejn in-negozji jistgħu jikkompetu, fejn il-libertà ta’ kulħadd hija garantita, kemm jekk huma bejjiegħa u kemm jekk huma xerrejja, u fejn kulħadd jilgħab bir-regoli. L-għan ewlieni hu li jiġi żgurat li kulħadd ikollu ċans ġust għas-suċċess, filwaqt li jħares ukoll għal dawk li qed jitħabtu.

Grazzi għall-Ekonomija tas-Suq Soċjali, l-Ewropa għandha waħda mill-akbar klassijiet tan-nofs fid-dinja: nies li bnew is-suċċess tagħhom permezz ta' xogħol iebes u passjoni għas-sengħa tagħhom. F'dawn l-aħħar snin, il-klassi tan-nofs tal-Ewropa tnaqqret mill-kriżi ekonomika, il-pandemija, u l-ispejjeż dejjem jogħlew tal-ikel u l-elettriku. Wieħed minn kull ħames Ewropej issa qed jitħabat biex ilaħħaq. Iż-żgħażagħ qed jispiċċaw idumu biex jibdew familji minħabba l-biża’ li ma jifilħux iħallsu l-ispejjeż, u l-anzjani qed ibatu biex jgħixu bil-pensjonijiet tagħhom. Hemm ukoll kwistjonijiet aktar profondi li qed iżommu lura l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-Ewropa - in-nisa għadhom jitħallsu 12% inqas mill-irġiel, u t-tfal ta' ġenituri b'livelli baxxi ta' edukazzjoni huma sitt darbiet aktar probabbli li jkunu f'riskju ta' faqar minn oħrajn.

7 minn kull 10 ċittadini jemmnu li l-Ewropa għandha rwol fl-indirizzar tal-kwistjonijiet soċjali. Filwaqt li s-Soċjalisti jappellaw għal programmi ta’ nfiq fl-UE kollha irrispettivament mid-differenzi nazzjonali u l-Liberali jemmnu li s-suq waħdu jista’ jsolvi kollox, aħna fil-Grupp PPE rridu Ekonomija tas-Suq Soċjali li jimpurtaha. Aħna napprezzaw is-sussidjarjetà; L-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jieħdu ħsieb il-benessri taċ-ċittadini tagħhom. Iżda kuntrarjament għall-populisti, naqblu maċ-ċittadini tagħna: l-Ewropa trid tikkontribwixxi biex tindirizza l-faqar u l-inugwaljanza. Mhux biex iżżid il-burokrazija, iżda biex jiġu stabbiliti regoli ċari li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, jipproteġu lill-ħaddiema, jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u jagħmlu l-ekonomija tagħna tajba għall-futur. Irridu npoġġu lin-nies fl-aħjar pożizzjoni biex noħolqu t-tkabbir.

L-Ewropa trid tikkontribwixxi biex tindirizza l-faqar u l-inugwaljanza. Mhux biex iżżid il-burokrazija, iżda biex jiġu stabbiliti regoli ċari li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, jipproteġu lill-ħaddiema, jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u jagħmlu l-ekonomija tagħna tajba għall-futur. Irridu npoġġu lin-nies fl-aħjar pożizzjoni biex noħolqu t-tkabbir.

Biex nibdew, irridu noħolqu l-impjiegi billi naċċelleraw l-innovazzjoni. L-innovazzjoni tinsab fid-DNA tagħna: aħna 6% tal-popolazzjoni dinjija, iżda aħna nammontaw għal 18% ta’ R&D globali. Immaġina x'nistgħu nagħmlu jekk nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħna. Irridu pjan ta' investiment għal impjiegi Ewropej ta' kwalità li jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp, bl-Istati Membri jinvestu kollettivament 4% tal-PGD. L-innovazzjoni trid tgħinna wkoll nagħlqu d-differenza bejn is-sessi: se nniedu programm ta’ finanzjament biex inżidu b’mod sinifikanti n-numru ta’ start-ups immexxija min-nisa f’oqsma ta’ innovazzjoni teknoloġika.

Jeħtieġ li l-ekonomija Ewropea taħdem għall-Ewropej kollha li jaħdmu iebes. L-ewwel, jeħtieġ li niżguraw postijiet tax-xogħol sikuri u sani li jżommu l-pass mal-mudelli tax-xogħol tal-lum u jippermettu lill-ġenituri jgħaqqdu x-xogħol u l-ħajja tal-familja, pereżempju, permezz ta’ użu akbar tat-teleworking u l-leave tal-ġenituri, idea mnedija fil-Ġermanja minn Ursula von der Leyen meta kienet Ministru għall-Familja. It-tieni, jeħtieġ li nibnu suq tax-xogħol Ewropew ġenwin: nippromwovu pass Ewropew tas-sigurtà soċjali u nsaħħu l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) biex jiġi żgurat li l-Ewropej jistgħu jaħdmu liberament madwar l-Ewropa mingħajr piżijiet addizzjonali u riskju ta’ esklużjoni soċjali. Irridu wkoll noħolqu Garanzija Ewropea tal-Ħaddiema għas-suq diġitali biex niżguraw id-drittijiet tal-ħaddiema tal-gig economy filwaqt li nirrispettaw il-kompetenzi tal-Istati Membri u nsaħħu t-trejdjunjins u l-imsieħba soċjali. Fis-suq tax-xogħol u lil hinn, l-inklużjoni hija l-unika triq 'il quddiem għall-Ewropa. Irridu karta Ewropea tad-diżabilità biex tiggarantixxi drittijiet ugwali għall-persuni b'diżabilità madwar l-UE.

Irridu ngħinu wkoll liż-żgħażagħ jibdew il-karriera tagħhom. Ir-riċerka turi li l-livell ta’ edukazzjoni u speċjalizzazzjoni teknika huma t-tbassir ewlenin tad-dħul. Se nkomplu niġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u nbiddlu l-eżodu tal-imħuħ fi gwadann tal-imħuħ, inwessgħu l-aċċess għal Erasmus+, u ntejbu Discover EU sabiex kull żagħżugħ Ewropew ikun jista’ jesplora l-kulturi differenti tagħna. Fl-istess ħin, irridu nagħmlu l-Ewropa l-ambjent ideali għaċ-ċittadini anzjani tagħna, billi niżguraw il-benesseri tagħhom, nippromwovu t-tixjiħ attiv u nappoġġaw il-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà.

L-ekonomija tas-suq soċjali - invenzjoni tad-Demokristjani - hija s-sigriet tal-kapaċità tal-Ewropa li tippromwovi ekonomija b'saħħitha f'soċjetajiet differenti. Ekonomija bbażata fuq in-nies, mhux ideoloġija. Ekonomija bbażata fuq l-innovazzjoni u s-sussidjarjetà, mhux il-burokrazija. Ekonomija bbażata fuq ir-responsabbiltà u s-solidarjetà, mhux l-egoiżmu. Ekonomija tas-Suq Soċjali u kompetittiva li tieħu ħsieb lil kull Ewropew, din hija l-viżjoni tagħna għall-politika soċjali Ewropea.

Nota lill-edituri

Il-Grupp tal-PPE huwa l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew b'177 Membru mill-Istati Membri kollha.

Kontenut relatat