Nagħmlu differenza ta’ vera fil-ħajja ta’ kuljum tal-Ewropej

Il-Grupp ta’ Ħidma għall-Ekonomija, l-Impjiegi u l-Ambjent jiffoka fuq diversi mistoqsijiet: mill-futur tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-UE, l-ewro u l-istabbilità finanzjarja li tassigura l-provvista u s-sigurtà tal-enerġija, l-politika tal-klima, l-protezzjoni tal-ambjent u l-kwalità tal-arja. Is-Suq Uniku Diġitali, it-telekomunikazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-appoġġ lill-SMEs, il-pilastru soċjali tal-UE u s-sigurtà tal-ikel ukoll jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ dan il-Grupp ta’ Ħidma.

Aħna dejjem konna forza li tmexxi l-bidla, ġibna riżultati sinifikanti f’diversi temi. Neħħejna t-tariffi tar-roaming fl-UE. Immobilizzajna kważi €200 biljun ta’ investiment privat fl-Ewropa u ħloqna aktar minn 300,000 impjieg permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI). U nsistejna għall-ħolqien tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża, assigurajna €500 miljun ta’ fondi tal-UE għar-riċerka tad-difiża u l-iżvilupp.

Il-prijoritajiet tagħna għall-futur huma wkoll importanti: nirriformaw iż-żona ewro, inżidu l-baġit għar-riċerka u l-iżvilupp fil-programm Horizon Europe li jmiss, u nsaħħu l-programm tad-difiża industrijali.

Chairperson

Our position

Nagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva

Aħna nemmnu f’suq wieħed Ewropew; hu essenzjali biex insaħħu l-kompetittività tal-Ewropa. L-Ewropa għandha tassigura li jkun hemm suq wieħed għas-servizzi filwaqt li tmexxi ‘l quddiem l-aġenda diġitali biex tassigura li tilħaq il-potenzjal sħiħ bħala mexxejja globali fis-suq diġitali.

Fl-istess ħin, aħna nemmnu fir-ri-industrijalizzazzjoni tal-Ewropa. L-Ewropa għandha ssaħħaħ il-kompetittività industrijali, mingħajr ma’ tpoġġi piż regolatorju żejjed fuq in-negozji.

L-Ewropa għandha bżonn ukoll politika tal-enerġija sostenibbli b’suq komuni li jiffunzjona għal enerġija bażata fuq prinċipji tas-suq li tgħaqqad ta’ dak li jista’ jinxtara. Flimkien ma’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija, dan iwassal ukoll għal aktar sigurtà, indipendenza u diversità tal-provvista tal-enerġija, filwaqt li mmexxu ‘l quddiem prezzijiet tal-enerġija kompetittivi u affordabbli li jikkontribwixxu għat-tkabbir u aktar impjiegi.

Ninvestu fil-futur

L-Ewropa għandha toħloq ambjent li hu tajjeb għall-SMEs, tipprovdi l-aqwa kundizzjonijiet finanzjarji u legali għal negozji li għadhom fil-bidu. Wara kollox, kumpaniji u negozji żgħar għandhom bżonn l-aċċess għall-flus b’rati tal-interess simili jew affordabbli, inkluż permezz ta’ strumenti finanzjarji moderni bħall-kapital b’riskju, crowdfunding u bonds ta’ proġetti, kif ukoll finanzjament fuq livell Ewropew u nazzjonali.

Ninsistu wkoll għal qafas tal-UE li jippermetti kumpaniji biex jinvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp. Il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF), per eżempju, għandu jiffoka aktar fuq l-innovazzjoni, l-investiment, l-impjiegi u t-tkabbir fl-Ewropa.

Il-baġit Ewropew ta’ aktar minn €350 biljun għall-politika strutturali sal-2020, hu kruċjali biex jipprovdi l-investiment, il-kompetittività u s-solidarjetà, u għandu jintuża biex ninkoraġixxu t-tkabbir. Fl-istess ħin, l-Ewropa għandha taġixxi b’mod responsabbli biex tevita piż żejjed fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.

Nappoġġjaw ġenerazzjonijiet futuri

L-ekonomija Ewropea għandha tkun kommessa għall-prinċipju ta’ Ekonomija ta’ Suq Soċjali, mudell li jgħaqqad flimkien kuxjenza soċjali mal-prinċipji ta’ suq dinamiku, li, fl-aħħar għexieren ta’ snin, assigura livell ta’ ħajja għoli u benefiċċji soċjali/ta’ saħħa għaċ-ċittadini Ewropej fil-bżonn. L-impjiegi, t-tkabbir u n-negozji huma t-tliet pilastri tal-Ekonomija ta’ Suq Soċjali.

L-UE għandha tippromwovi miżuri ta’ prevenzjoni li jappoġġjaw is-saħħa taċ-ċittadini tal-UE - partikularment it-trawwim ta’ stili ta’ ħajja tajba. Hemm bżonn sforzi konġunta biex jitnaqqas il-piż finanzjarju u soċjali ta’ mard bħall-kanċer.