committee

Lūgumraksti

Turpmāko tiesību aktu uzlabošana

Praksē tā ir atbildīga par lūgumrakstu izskatīšanu, kā arī par attiecībām ar Eiropas ombudu. Turklāt tai ir būtiska loma, jo tā palīdz konstatēt problēmas ES tiesību aktu īstenošanā dalībvalstīs.

ES līgumi garantē visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem tiesības rakstīt Eiropas Parlamentam par dažādām problēmām, ar kurām viņi saskaras ikdienas dzīvē, ja šie jautājumi attiecas uz Eiropas Savienības pilnvaru jomu.

Galu galā, Eiropas iedzīvotāju tiešā pieredze saistībā ar ES tiesību aktiem var palīdzēt mums, likumdevējiem. Mums vajadzētu labāk izmantot šo iespēju, lai uzlabotu turpmākos tiesību aktus.