Alwyn Strange

Politiskais padomnieks — lauksaimniecība un lauku attīstība (AGRI)

How to contact me ?

Alwyn Strange

Politiskais padomnieks — lauksaimniecība un lauku attīstība (AGRI)
BRUSSEL

SPINELLI 06H349

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2843029

STRASBOURG

CHURCHILL M04081

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88172098