Working groups

Mūsų darbas komitetuose yra organizuojamas pagal mūsų pagrindines prioritetines sritis

Europos Parlamento komitetuose svarstomos plačiai apimančios temos, todėl mes savo darbą komitetuose organizuojame pagal darbo grupes. Mūsų darbo grupės suskirstytos pagal pagrindines prioritetines sritis, o kiekvienas komitetas priklauso vienai darbo grupei. Kiekvienai darbo grupei vadovauja vienas iš mūsų pirmininko pavaduotojų.

Dėl kiekvienos ataskaitos ar rezoliucijos Europos Parlamentas balsuoja parlamentiniame komitete ir plenariniame posėdyje, o mūsų darbo grupės formuluoja aukšto lygio bendrą ELP frakcijos poziciją.

Panagrinėkite, kaip jūsų rinkti EP nariai atstovauja jūsų interesams teisėkūros ir politikos klausimais europiniu lygmeniu.