Enemmän solidaarisuutta verkkohyökkäyksiä vastaan

06.03.2024 6:58

Enemmän solidaarisuutta verkkohyökkäyksiä vastaan

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Kyberturvallisuus

Tänä iltana Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden neuvottelijat sopivat EU:n uudesta kyberturvallisuutta koskevasta solidaarisuuslaista, jolla pyritään tekemään Euroopasta entistä vastustuskykyisempi kyberuhkia vastaan ja vahvistamaan yhteistyötä kyberhyökkäysten varalta.

Europarlamentaarikko Angelika Niebler, joka neuvotteli kybersolidaarisuuslainsäädännöstä EPP-ryhmän puolesta, sanoo: "Kyberhyökkäyksillä, erityisesti kriittisiin infrastruktuureihimme kohdistuvilla hyökkäyksillä, voi olla vakavia seurauksia, kuten muutama päivä sitten Romaniassa yli 100 sairaalaan kohdistunut verkkohyökkäys on osoittanut. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa tunnustamme uhan, jonka rajatylittävät verkkohyökkäykset aiheuttavat meille. Tämänpäiväinen sopimus on jälleen yksi askel kohti vahvempaa kyberturvallisuutta Euroopassa. Kyberturvallisuushälytysjärjestelmä ja kyberturvallisuusvaranto, joista on sovittu, ovat tärkeitä rakennuspalikoita vahvemman eurooppalaisen kyberturvallisuusekosysteemin luomiseksi. Erityisesti uusi kyberturvallisuusreservi on erittäin järkevä ja parantaa valmiuksiamme reagoida sellaisiin kyberhyökkäyksiin, joita hyökkäyksen kohteeksi joutuneet tahot eivät pysty ratkaisemaan. Uusi kyberturvallisuushälytysjärjestelmä luo jäsenvaltioille kannustimia vaihtaa tietoja kyberuhkista ja -hyökkäyksistä ja vahvistaa siten yhteistä sietokykyämme."

Kyberturvallisuusreservi koostuu luotettavien yksityisten hallinnoitujen turvallisuuspalvelujen tarjoajien häiriötilanteisiin reagoimispalveluista, joita voidaan pyytää tukemaan jäsenvaltioita, EU:n toimielimiä, virastoja ja tiettyjä kolmansia maita sellaisten merkittävien ja laajamittaisten kyberturvallisuusvälikohtausten sattuessa, joita ne eivät pysty itse hoitamaan.

"Minulle oli tärkeää määritellä selkeät kriteerit sille, millä edellytyksillä Euroopan ulkopuoliset yritykset, joilla on kotipaikka EU:ssa, voivat osallistua reserviin. Olemme myös varmistaneet kestävämmän rahoituslähteen kuin komissio alun perin kaavaili, mikä ei vie rahoitusta muilta tärkeiltä kyberalan painopistealueilta, kuten kyberosaamisen vahvistamiselta", Niebler lisäsi.

Jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin on vielä virallisesti hyväksyttävä lainsäädäntö. Lopullinen täysistuntoäänestys järjestetään todennäköisesti huhtikuussa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö