Kilpailukyvyn on oltava EU:n johtoajatus tulevina vuosina.

25.04.2024 10:08

Kilpailukyvyn on oltava EU:n johtoajatus tulevina vuosina.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Insinööri ja autosuunnittelija tarkastamassa osittain rakennettua superautoa autotehtaalla.

Euroopan parlamentti keskustelee tänään Euroopan nollapäästötöntä teollisuutta koskevasta eurooppalaisesta säädöksestä, joka on uusi laki, jolla pyritään edistämään teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä EU:ssa, mikä on välttämätöntä teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi, jotta EU:n ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

"On erityisen merkittävää, että päätämme tästä tärkeästä laista tämän vaalikauden viimeisessä täysistunnossa. EPP-ryhmänä olemme johdonmukaisesti korostaneet, että vihreää sopimusta on tuettava vankalla teollisuuspolitiikalla. Uskomme, että Green Deal -aloitteen menestys riippuu sen kyvystä toimia katalysaattorina uusien teknologioiden valmistukselle Euroopassa. Nettonollateollisuuslaki on yksi vastaus pyyntöihimme, mutta tarvitaan paljon lisää", sanoo EPP-ryhmän Euroopan parlamentin jäsen Christian Ehler, joka on Euroopan parlamentin pääneuvottelija uudesta laista.

"Pidämme myönteisinä ja tuemme EU:n viimeisimmässä huippukokouksessa äskettäin saamiamme selkeitä signaaleja. Teollisuuden kilpailukyky on jälleen yksi tärkeimmistä painopisteistä, koska on tullut niin näkyväksi, että olemme jääneet jälkeen. Tarvitsemme johdonmukaisen investointisuunnitelman, paremman sääntely-ympäristön ja muita reunaehtoja, kuten investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Kilpailukykymme parantamisen on oltava EU:n johtoajatus tulevina vuosina. Nettonollateollisuutta koskevan säädöksen hyväksyminen tänään on merkittävää, mutta se voi olla vain alku", Ehler lisää, joka on myös PPE-ryhmän teollisuus-, tutkimus- ja energia-asioiden tiedottaja.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö