committee

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine

Lisaks seadusandlikule tööle jälgib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja nõukogu ning teiste ELi institutsioonide ja sidusrühmadega ka ÜPP rakendamist ja tegeleb muude oluliste küsimustega, nagu toiduga kindlustatus.

ERP fraktsioon pooldab tugevamat ELi põllumajanduspoliitikat, millel on piisav rahastus ning uued kestlikud ja tõhusad meetodid, mis võimaldaksid kaitsta kohalikku toidutootmist Euroopa perefarmides ja toetada noori põllumajandustootjaid. Nii saab tagada Euroopa toidutootmise jätkusuutlikkuse.

Avaldasime toetust ka 600 000 ELi mesinikule, nõudes meetmeid mee võltsimise peatamiseks ning selget ja teaduslikult põhjendatud meetodit lubade andmiseks mitmesugustele kemikaalidele, mis võivad mesilaste tervist kahjustada.

Muu seotud teave