committee

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse kaitsmine

Lisaks seadusandlikule tööle jälgib komitee tihedas koostöös komisjoni ja nõukoguga ning teiste ELi institutsioonide ja sidusrühmadega ka ühise põllumajanduspoliitika rakendamist ja muid olulisi küsimusi, nagu toiduga kindlustatus.

ERP fraktsioon võitleb tugevama ELi põllumajanduspoliitika eest, mis hõlmab piisavat rahastamist ning uusi jätkusuutlikke ja tõhusaid meetodeid, et kaitsta kohalikku toidutootmist Euroopa perefarmides ja toetada noori põllumajandustootjaid, et tagada Euroopa toidutootmise tulevik.

Samuti toetasime 600 000 ELi mesinikku, nõudes meetmeid mee võltsimise peatamiseks ning selget ja teaduspõhist lähenemisviisi erinevate kemikaalide lubade haldamiseks, mis võivad mõjutada mesilaste tervist.

Mees nisupõllul seisab traktori ees

Muu seotud teave